Stapeling eigen risico en eigen bijdrage

2.204.300 personen

betalen meer dan één soort verplicht eigen risico en/of eigen bijdrage voor zorgkosten

Verslagjaar: 2020 (voorlopig cijfer)
Bron: Monitor Langdurige Zorg

Toelichting

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat meer dan één soort verplicht eigen risico en/of eigen bijdrage betaalt voor het gebruik van verzekerde zorg en/of ondersteuning via de Zvw, Wmo 2015 en/of Wlz.

Naar zorgwet

Aantal personen en gemiddeld eigen risico en/of eigen bijdrage per maand

Zorgwet Aantal personen Gemiddeld eigen risico en/of eigen bijdrage
Totaal uitsluitend wel betaald Zvw ER 8.709.600 €21,71
Totaal uitsluitend Zvw eigen bijdrage 197.100 €4,20
Totaal uitsluitend Wmo 17.900 €31,82
Totaal uitsluitend Wlz 66.300 €698,66
Combinatie Zvw ER Zvw EB 1.491.800 €32,31
Combinatie Zvw ER Wmo 345.200 €60,75
Combinatie Zvw EB Wmo    
Combinatie Zvw ER Zvw EB Wmo 141.900 €69,89
Combinatie Zvw ER Wmo Wlz 2.400 €109,69
Combinatie Zvw EB Wmo Wlz    
Combinatie Zvw ER Zvw EB Wmo Wlz 1.600 €117,71
Combinatie Zvw ER Wlz 166.600 €509,29
Combinatie Zvw EB Wlz 100 €648,47
Combinatie Zvw ER Zvw EB Wlz 54.700 €467,90
Combinatie Wmo en Wlz    

Broninformatie

  • Deze tabel toont het aantal personen dat gebruik maakt van verzekerde zorg en/of ondersteuning via een zorgwet of een combinatie van zorgwetten waarvoor een verplicht eigen risico of eigen bijdrage geldt. 
  • De aantallen personen zijn afgerond op honderdtallen. Als het afgeronde aantal personen minder dan 100 is, wordt zowel het aantal personen als de gemiddelde eigen betaling niet weergegeven. 

Bron
Monitor Langdurige Zorg
Verslagjaar 
2020 (voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
21 september 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Eigen risico en eigen bijdrage op MLZ StatLine

Trend aantal personen

Sla de grafiek Aantal personen met meer dan één soort eigen risico of eigen bijdrage voor zorgkosten over en ga naar de datatabel

De trend betreft het aantal personen dat meer dan één soort verplicht eigen risico en/of eigen bijdrage voor zorgkosten betaalt.

Bron
Monitor Langdurige Zorg 
Verslagjaar 
2020 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
21 september 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Eigen risico en eigen bijdrage op MLZ StatLine

Meer informatie over de cijfers is te vinden in de Monitor Langdurige Zorg.