Verslavingszorg

Het totaal aantal behandelperiodes van cliënten in de verslavingszorg is
66.825
episoden
Verslagjaar
2015
Bron
Ladis/IVZ

Dit kerncijfer betreft het aantal episoden van cliënten die een beroep doen op de Nederlandse verslavingszorg, exclusief de verslavingsreclassering. Een episode is een tijdvak waarin een persoon een aaneengesloten periode in de verslavingszorg in behandeling is. Een episode kan uit meerdere inschrijvingen bij meerdere instellingen bestaan die elkaar overlappen of kort na elkaar plaatsvinden. Het kerncijfer ligt hoger dan het aantal unieke cliënten. Dit komt omdat bijvoorbeeld een cliënt vaker wordt meegeteld in geval er bij haar of hem sprake is van meerdere behandelperiodes in hetzelfde jaar.

  • Naar leeftijd en geslacht
  • Naar soort verslaving
  • Naar behandelgeschiedenis
  • Naar zorgsoort

Verslavingszorg: aantal behandelperiodes (episoden) in 2015 naar leeftijd en geslacht

LeeftijdMannenVrouwen
Jonger dan 25 jaar64351890
25 tot 55 jaar3540010465
55 jaar of ouder90803550
Bron

Ladis/IVZ

Verslagjaar
2015
Laatste update gegevens
17 november 2016
Updatefrequentie
Onregelmatig

Verslavingszorg: aantal behandelperiodes (episoden) in 2015 naar primaire verslavingsproblematiek

Perioden2015
Alcohol28660
Opiaten10380
Cocaïne7255
Cannabis11725
Amfetamine1785
Ecstasy240
GHB730
Medicijnen755
Gokken2915
Overig2375
Bron

Ladis/IVZ

Verslagjaar
2015
Laatste update gegevens
17 november 2016
Updatefrequentie
Onregelmatig

Verslavingszorg: aantal behandelperiodes (episoden) in 2015 naar behandelgeschiedenis

Perioden2015
Eerste behandeling33865
Eerder behandeld32960
Bron

Ladis/IVZ

Verslagjaar
2015
Laatste update gegevens
17 november 2016
Updatefrequentie
Onregelmatig

Verslavingszorg: aantal behandelperiodes (episoden) in 2015 naar zorgsoort

Perioden2015
Uitsluitend ambulant42325
Ambulant en klinisch24195
Uitsluitend klinisch305
Bron

Ladis/IVZ

Verslagjaar
2015
Laatste update gegevens
17 november 2016
Updatefrequentie
Onregelmatig

U vindt dit kerncijfer in

Bronnen

  • Ladis/IVZ