Overmatig drinken (beschrijving)

6,9 procent

van de bevolking van 18 jaar en ouder drinkt overmatig

 

Verslagjaar: 2020
Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Trimbos-instituut      

Alcohol: overmatig drinken

Dit kerncijfer betreft het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat meer dan 21 glazen alcohol per week (mannen) of meer dan 14 glazen alcohol per week (vrouwen) drinkt.

Naar geslacht

Sla de grafiek Overmatig drinken over en ga naar de datatabel

Bron
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, bewerkt door Trimbos-instituut
Verslagjaar
2020
Laatste update gegevens
11 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Alcoholgebruik op VZinfo.nl
Nationale Drugs Monitor op Trimbos.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Overmatig drinken over en ga naar de datatabel

Bron
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, bewerkt door Trimbos-instituut
Verslagjaar
2020
Laatste update gegevens
11 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Alcoholgebruik op VZinfo.nl
Nationale Drugs Monitor op Trimbos.nl

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Overmatig drinken over en ga naar de datatabel

Bron
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, bewerkt door Trimbos-instituut
Verslagjaar
2020
Laatste update gegevens
11 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Alcoholgebruik op VZinfo.nl
Nationale Drugs Monitor op Trimbos.nl

Trend

Sla de grafiek Trend in overmatig drinken over en ga naar de datatabel

Door wijziging in de meetmethoden tussen 2009-2010 en tussen 2013-2017 zijn de cijfers voor en na deze perioden slechts in beperkte mate te vergelijken.

Bron
Gezondheidsenquête van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (2000 t/m 2013) & Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (vanaf 2014)
Verslagjaar
2020
Laatste update gegevens
11 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Alcoholgebruik op VZinfo.nl
Nationale Drugs Monitor op Trimbos.nl

Regionaal

Overmatig drinken

 

Per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst -regio, volwassenen van 18 jaar en ouder

Kaart Nederland Overmatig drinken per GGD-regio, volwassenen van 19 jaar en ouder GZM 2020

Overmatig drinken

Bron
Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst 'en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2020
Verslagjaar
2020
Laatste update gegevens
29 juni 2021
Updatefrequentie 
Eenmaal per vier jaar
Meer info
Alcoholgebruik op VZinfo.nl
Nationale Drugs Monitor op Trimbos.nl

Verantwoording van de cijfers is te vinden in de Gezondheidsenquete op cbs.nl. Voor de indeling van leeftijd en opleiding is gekozen voor aansluiting bij het Jaarbericht van de Nationale Drugs Monitor. Omdat middelengebruik meer prevalent is bij jongeren is leeftijd in meer detail weergegeven en is opleiding voor alle inwoners weergegeven en niet slechts vanaf 25 jaar. Deze indeling verschilt hiermee met Statline en VZinfo.nl. De regionale cijfers zijn afkomstig uit een ander onderzoek dan het kerncijfer en betreffen de bevolking van 19 jaar en ouder.

Meer informatie over het effect van COVID-19 op het cijfer van 2020 is te vinden  in de  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek publicatie 'Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020'.