Overmatig drinken (beschrijving)

6,7 procent

van de bevolking van 18 jaar en ouder drinkt overmatig

 

Verslagjaar: 2023
Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en Trimbos-instituut      

Alcohol: overmatig drinken

Dit kerncijfer betreft het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat meer dan 21 glazen alcohol per week (mannen) of meer dan 14 glazen alcohol per week (vrouwen) drinkt.

Naar geslacht

Sla de grafiek Overmatig drinken over en ga naar de datatabel

Bron
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), bewerkt door Trimbos-instituut
Verslagjaar
2023
Laatste update gegevens
4 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Alcoholgebruik op VZinfo.nl
Nationale Drug Monitor op Trimbos.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Overmatig drinken over en ga naar de datatabel

Bron
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), bewerkt door Trimbos-instituut
Verslagjaar
2023
Laatste update gegevens
4 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Alcoholgebruik op VZinfo.nl
Nationale Drug Monitor op Trimbos.nl

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Overmatig drinken over en ga naar de datatabel
  • Laag opleidingsniveau: t/m lager of voorbereidend beroepsonderwijs
  • Middelbaar opleidingsniveau: middelbaar beroepsonderwijs, havo of vwo
  • Hoog opleidingsniveau: hbo of hoger

Bron
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), bewerkt door Trimbos-instituut
Verslagjaar
2023
Laatste update gegevens
4 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Alcoholgebruik op VZinfo.nl
Nationale Drug Monitor op Trimbos.nl

Trend

Sla de grafiek Trend in overmatig drinken over en ga naar de datatabel
  • Door wijziging in de meetmethoden tussen 2009-2010 en tussen 2013-2014 zijn de cijfers voor en na deze perioden slechts in beperkte mate te vergelijken.
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends. 

Bron
Gezondheidsenquête van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) (2000 t/m 2013) & Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (vanaf 2014)
Verslagjaar t/m
2023
Laatste update gegevens
4 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Alcoholgebruik op VZinfo.nl
Nationale Drug Monitor op Trimbos.nl

Regionaal

Overmatig drinken

 

Per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)-regio, volwassenen van 18 jaar en ouder

Kaart NL per GGD percentage overmatig drinken 2022, volw. 18 jaar en ouder

Overmatig drinken

Bron
Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)'en,  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens
20 juni 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal per vier jaar
Meer info
Alcoholgebruik op VZinfo.nl

Verantwoording van de cijfers is te vinden in de Gezondheidsenquete op cbs.nl. Voor de indeling van leeftijd en opleiding is gekozen voor aansluiting bij het Jaarbericht van de Nationale Drugs Monitor. Omdat middelengebruik meer prevalent is bij jongeren is leeftijd in meer detail weergegeven en is opleiding voor alle inwoners weergegeven en niet slechts vanaf 25 jaar. Deze indeling verschilt hiermee met Statline en VZinfo.nl. De regionale cijfers zijn afkomstig uit een ander onderzoek dan het kerncijfer en betreffen de bevolking van 18 jaar en ouder. 

Voor meer informatie betreffende opleidingsniveaus: zie Terminologie opleidingsniveaus.