Drugsgebruik

5,7 procent

van de bevolking van 18 jaar en ouder heeft andere drugs dan cannabis gebruikt

 

Verslagjaar: 2023
Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en Trimbos-instituut

Drugsgebruik (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat in het verslagjaar één of meer andere drugs dan cannabis heeft gebruikt.

Naar geslacht

Sla de grafiek Gebruik drugs anders dan cannabis over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), bewerkt door Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
4 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Drugsgebruik op VZinfo.nl
Nationale Drug Monitor op Trimbos.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Gebruik drugs anders dan cannabis over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), bewerkt door Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
4 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Drugsgebruik op VZinfo.nl
Nationale Drug Monitor op Trimbos.nl

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Gebruik drugs anders dan cannabis over en ga naar de datatabel
  • Laag opleidingsniveau: t/m lager of voorbereidend beroepsonderwijs.
  • Middelbaar opleidingsniveau: middelbaar beroepsonderwijs, havo of vwo.
  • Hoog opleidingsniveau: hbo of hoger.

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), bewerkt door Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
4 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Drugsgebruik op VZinfo.nl
Nationale Drug Monitor op Trimbos.nl

Trend

Sla de grafiek Trend in gebruik drugs anders dan cannabis over en ga naar de datatabel
  • Het cijfer van 2014 heeft betrekking op de bevolking van 18-65 jaar, de cijfers van 2015-2020 op de bevolking van 18 jaar en ouder. Hierdoor zijn de cijfers slechts beperkt te vergelijken. 
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), bewerkt door Trimbos-instituut
Verslagjaar t/m
2023
Laatste update gegevens  
4 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Drugsgebruik op VZinfo.nl
Leefstijl op CBS-StatLine
Nationale Drug Monitor op Trimbos.nl

Verantwoording van de cijfers zijn te vinden in de Gezondheidsenquête op cbs.nl. Voor de indeling van leeftijd en opleiding is gekozen voor aansluiting bij het Jaarbericht van de Nationale Drugs Monitor. Omdat middelengebruik meer prevalent is bij jongeren is leeftijd in meer detail weergegeven en is opleiding voor alle inwoners weergegeven en niet slechts vanaf 25 jaar. Deze indeling verschilt hiermee met de indeling van Statline en VZinfo.nl. 

Voor meer informatie betreffende opleidingsniveaus: zie Terminologie opleidingsniveaus.