Titel (titel niet zichtbaar)

29 procent

van de personen van 6 jaar en ouder is lid van een sportvereniging

 

Verslagjaar:  2020
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Vrijetijdsomnibus (VTO) CBS, 2012-2018 (SCP), 2020 (Mulier Instituut)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage personen van 6 jaar en ouder dat lid is van een sportvereniging.

Trend

Sla de grafiek Trend in lidmaatschap sportvereniging over en ga naar de datatabel

De cijfers van 2012, 2014 en 2016 zijn aangepast vanwege een nieuwe weging . Daarnaast is in 2020 door de coronacrisis het veldwerk anders verlopen dan normaal. Hierdoor zijn er minder face-to-face interviews afgenomen. Het is onbekend of deze aanpassingen de vergelijkbaarheid met eerdere metingen hebben beïnvloed.
Bron
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Vrijetijdsomnibus (VTO). 2012-2018,  SCP in samenwerking met het CBS. De VTO-meting van 2020 is tot stand gekomen via een samenwerking van de Boekmanstichting (namens OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)) en het Mulier Instituut (namens VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) met het CBS
Verslagjaar t/m
2020
Laatste update gegevens
20 oktober 2021
Updatefrequentie
Een maal per twee jaar
Meer info
Vrijetijdsomnibus (VTO)
Kernindicatoren sport en bewegen 

Naar leeftijd

Sla de grafiek Trend in lidmaatschap sportvereniging over en ga naar de datatabel

De cijfers van 2012, 2014 en 2016 zijn aangepast vanwege een nieuwe weging . Daarnaast is in 2020 door de coronacrisis het veldwerk anders verlopen dan normaal. Hierdoor zijn er minder face-to-face interviews afgenomen. Het is onbekend of deze aanpassingen de vergelijkbaarheid met eerdere metingen hebben beïnvloed.
Bron
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Vrijetijdsomnibus (VTO). 2012-2018,  SCP in samenwerking met het CBS. De VTO-meting van 2020 is tot stand gekomen via een samenwerking van de Boekmanstichting (namens OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)) en het Mulier Instituut (namens VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) met het CBS
Verslagjaar t/m
2020
Laatste update gegevens
20 oktober 2021
Updatefrequentie
Een maal per twee jaar
Meer info
Vrijetijdsomnibus (VTO)
Kernindicatoren sport en bewegen 

Naar aandoening en/of beperking

Sla de grafiek Trend in lidmaatschap sportvereniging over en ga naar de datatabel

De cijfers van 2012, 2014 en 2016 zijn aangepast vanwege een nieuwe weging . Daarnaast is in 2020 door de coronacrisis het veldwerk anders verlopen dan normaal. Hierdoor zijn er minder face-to-face interviews afgenomen. Het is onbekend of deze aanpassingen de vergelijkbaarheid met eerdere metingen hebben beïnvloed.
Bron
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Vrijetijdsomnibus (VTO). 2012-2018,  SCP in samenwerking met het CBS. De VTO-meting van 2020 is tot stand gekomen via een samenwerking van de Boekmanstichting (namens OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)) en het Mulier Instituut (namens VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) met het CBS
Verslagjaar t/m
2020
Laatste update gegevens
20 oktober 2021
Updatefrequentie
Een maal per twee jaar
Meer info
Vrijetijdsomnibus (VTO)
Kernindicatoren sport en bewegen 

Clublidmaatschap is nagevraagd in de VTO. Aan de respondenten is gevraagd welke sporten zij het meest beoefenden in de afgelopen 12 maanden. Per sport die zij aangaven is gevraagd of zij de sport beoefenden als lid van een sportvereniging. Meer informatie over de methode is te vinden op de methodepagina van de (kern)indicatoren.