Titel (titel niet zichtbaar)

29 procent

van de personen met een lichamelijke beperking doet betaald werk

 

Verslagjaar:  2021
Bron: Nivel

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage mensen met een lichamelijke beperking dat betaald werk doet, op het totaal aantal mensen met een lichamelijke beperking.  Ook worden cijfers over participatie op andere domeinen (zoals vrijwilligerswerk en gebruik buurtvoorzieningen) gepresenteerd. Daarnaast worden er cijfers gepresenteerd voor personen met een psychische kwetsbaarheid en personen met een verstandelijke beperking. 

Lichamelijke beperking

Sla de grafiek Participatie van personen met een lichamelijke beperking over en ga naar de datatabel

*Regelmatig gebruik van twee of meer buurtvoorzieningen
**< 65 jaar
*** < 65 jaar. Bij personen met een lichamelijke beperking is het cijfer voor opleiding/werkgerelateerde curus niet te bepalen.

Bron 
Nivel
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
23 december 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitoring Onbeperkt meedoen!

Psychische aandoening

Sla de grafiek Participatie van personen met een psychische aandoening over en ga naar de datatabel

*Regelmatig gebruik van twee of meer buurtvoorzieningen
**< 65 jaar

Bron 
Trimbos-Instituut
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
23 december 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitoring Onbeperkt meedoen!

Verstandelijke beperking

Sla de grafiek Participatie van personen met een verstandelijke beperking over en ga naar de datatabel

* Regelmatig gebruik van twee of meer buurtvoorzieningen
** Bij de groep mensen met een verstandelijke beperking gaat het zowel om betaald werk als onbetaald werk en betreft respondenten in de leeftijd van <65 jaar (vanaf 2016). T/m 2015 zijn ook 65-plussers in het percentage opgenomen. Het cijfer van de algemene bevolking betreft betaald werk voor minimaal 12 uur per week (<65 jaar)
*** Ontmoet minimaal maandelijks vrienden of goede kennissen 

Bron 
Nivel
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
23 december 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitoring Onbeperkt meedoen!

Trend

Trend lichamelijke beperking

Sla de grafiek Trend in participatie van personen met een lichamelijke beperking over en ga naar de datatabel

*De cijfers fluctueren, mede door vraagwijziging in de jaren 2009 en 2010
**In 2010 is er een afwijkende vraagstelling, waardoor het percentage lager uitvalt 
***< 65 jaar
**** < 65 jaar. Bij personen met een lichamelijke beperking is het cijfer voor opleiding/werkgerelateerde curus niet te bepalen.

Bron 
Nivel
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens 
23 december 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitoring Onbeperkt meedoen!

Trend psychische aandoening

Sla de grafiek Trend in participatie van personen met een psychische aandoening over en ga naar de datatabel

*< 65 jaar
Voor 2017 is er geen data beschikbaar.

Bron 
Trimbos-Instituut
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens 
23 december 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitoring Onbeperkt meedoen!

Trend verstandelijke beperking

Sla de grafiek Trend in participatie van personen met een verstandelijke beperking over en ga naar de datatabel

* Bij de groep mensen met een verstandelijke beperking gaat het zowel om betaald werk als onbetaald werk en betreft respondenten in de leeftijd van <65 jaar (vanaf 2016). T/m 2015 zijn ook 65-plussers in het percentage opgenomen. Het cijfer van de algemene bevolking betreft betaald werk voor minimaal 12 uur per week (<65 jaar).

Bron 
Nivel
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens 
23 december 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitoring Onbeperkt meedoen!

Gegevens over lichamelijke beperking zijn verzameld via Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) van het Nivel. In het NPCG zitten mensen die een lichamelijke beperking hebben al dan niet veroorzaakt door een chronische ziekte. De ernst van de lichamelijke beperking is vastgesteld aan de hand van activiteiten die men zelfstandig kan doen; ADL. Gegevens over verstandelijke beperking zijn verzameld via het Panel Samen Leven (PSL) van het Nivel. In het PSL wordt onder een verstandelijke beperking verstaan een beneden gemiddeld intellectueel functioneren (een IQ onder de 70-75), dat voor het achttiende levensjaar is ontstaan, en waardoor zij beperkingen hebben in twee of meer vaardigheidsgebieden. In het panel zitten ook naasten van mensen met een verstandelijke beperking. Gegevens over psychische aandoeningen zijn verzameld via het Panel Psychisch Gezien van het Trimbos-Instituut. In dit landelijk panel gaat het om mensen die een psychische aandoening hebben die van langere duur is en waarvan ze gedurende langere tijd beperkingen ondervinden in het dagelijks leven. Verantwoording van de cijfers is te vinden in de Monitoring Onbeperkt meedoen! van Nivel. De cijfers op deze pagina zijn afkomstig uit de participatiemonitor, omdat deze de meeste meetjaren bevat.  Enkele cijfers kunnen iets afwijken van de cijfers uit Onbeperkt Meedoen! vanwege een verschil in berekening.