Maatschappelijke participatie van Wmo-maatwerkvoorzieningengebruikers

17
procent
van de Wmo-maatwerkvoorzieningengebruikers doet vrijwilligerswerk
Verslagjaar
2016
Bron
SCP

Dit cijfer betreft het aandeel personen dat vrijwilligerswerk doet, onder Wmo-maatwerkvoorzieningengebruikers van 18 jaar of ouder. Participatie is echter breder op te vatten, het gaat bijvoorbeeld ook over deelname aan verenigingsactiviteiten, sociaal-culturele activiteiten, sporten of mantelzorg geven. Participatie is een belangrijk begrip in het sociaal domein.

  • Actueel

Maatschappelijke participatie van Wmo-maatwerkvoorzieningengebruikers

Type participatieGeen voorzieningenWmo 2015
Vrijwilligerswerk doen2517
Mantelzorg verlenen3819
Sporten5627
Vrijetijdsactiviteiten doen185
Deelname verenigingen4529
Bezoek buurthuis1729
Bron

SCP

  1. Vrijwilligerswerk doen: Onbetaald werk ten behoeve van of georganiseerd door een instelling of vereniging
  2. Mantelzorg verlenen: Kosteloos hulp bieden aan zieke of gehandicapte familieleden, vrienden, kennissen of buren
  3. Vrijetijdsactiviteiten doen: Bezoeken van cultuur, restaurant, café, sportwedstrijd (minstens 1x per week)
  4. Deelname verenigingen: Deelname aan activiteiten van een vrijetijdsvereniging (minstens 1x per week)
  5. Bezoek buurthuis: Bezoeken van buurthuis, buurtcentrum, dorpshuis of dienstencentrum (minstens 1x per week)
Op vrijwel alle terreinen participeren gebruikers van Wmo-maatwerkvoorzieningen minder vaak dan degenen die geen voorziening hebben. De enige uitzondering is het bezoek van een buurthuis. Dit gaat samen met het feit dat het hier vaak om ouderen gaat.
Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens
19 januari 2018
Updatefrequentie
Een maal per jaar

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Verantwoording van de cijfers is te vinden in de Overall Rapportage Sociaal Domein van het SCP . 

Bronnen

  • SCP