Titel (titel niet zichtbaar)

13 procent

van de Wmo-maatwerkvoorzieningengebruikers doet vrijwilligerswerk

 

Verslagjaar: 2021
Bron: SCP

Body (titel niet zichtbaar)

Dit cijfer betreft het aandeel personen dat vrijwilligerswerk doet, onder Wmo-maatwerkvoorzieningengebruikers van 18 jaar of ouder. Participatie is echter breder op te vatten, het gaat bijvoorbeeld ook over deelname aan verenigingsactiviteiten, sociaal-culturele activiteiten, sporten of mantelzorg geven. Participatie is een belangrijk begrip in het sociaal domein.

Actueel

Sla de grafiek Maatschappelijke participatie van Wmo-maatwerkvoorzieningengebruikers over en ga naar de datatabel
  • Vrijwilligerswerk doen: Onbetaald werk ten behoeve van of georganiseerd door een instelling of vereniging.
  • Mantelzorg verlenen: Kosteloos hulp bieden aan zieke of gehandicapte familieleden, vrienden, kennissen of buren.
  • Sporten: In de afgelopen 12 maanden. 
  • Vrijetijdsactiviteiten doen: Bezoeken van cultuur, restaurant, café, sportwedstrijd (minstens 1x per maand).
  • Deelname verenigingen: Deelname aan activiteiten van een vrijetijdsvereniging (minstens 1x per maand).
  • Bezoek buurthuis: Bezoeken van buurthuis, buurtcentrum, dorpshuis of dienstencentrum (minstens 1x per maand).

Op vrijwel alle terreinen participeren gebruikers van Wmo-maatwerkvoorzieningen minder vaak dan degenen die geen voorziening hebben. De enige uitzondering is het bezoek van een buurthuis. Dit gaat samen met het feit dat het hier vaak om ouderen gaat.
Bron 
SCP
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
26 juni 2023
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Zicht op zorgen | Publicatie | Sociaal en Cultureel Planbureau (scp.nl)

De cijfers zijn afgeleid uit de gegevens voor Zicht op zorgen | Publicatie | Sociaal en Cultureel Planbureau (scp.nl)