Maatschappelijke participatie van Wmo-maatwerkvoorzieningengebruikers

14
procent
van de Wmo-maatwerkvoorzieningengebruikers doet vrijwilligerswerk
Verslagjaar
2017
Bron
SCP

Dit cijfer betreft het aandeel personen dat vrijwilligerswerk doet, onder Wmo-maatwerkvoorzieningengebruikers van 18 jaar of ouder. Participatie is echter breder op te vatten, het gaat bijvoorbeeld ook over deelname aan verenigingsactiviteiten, sociaal-culturele activiteiten, sporten of mantelzorg geven. Participatie is een belangrijk begrip in het sociaal domein.

  • Actueel

Maatschappelijke participatie van Wmo-maatwerkvoorzieningengebruikers

Type participatieGeen voorzieningenWmo 2015
Vrijwilligerswerk doen2614
Mantelzorg verlenen3716
Sporten6628
Vrijetijdsactiviteiten doen5821
Deelname verenigingen5736
Bezoek buurthuis923
Bron

SCP

  1. Vrijwilligerswerk doen: Onbetaald werk ten behoeve van of georganiseerd door een instelling of vereniging
  2. Mantelzorg verlenen: Kosteloos hulp bieden aan zieke of gehandicapte familieleden, vrienden, kennissen of buren
  3. Sporten: In de afgelopen 12 maanden. 
  4. Vrijetijdsactiviteiten doen: Bezoeken van cultuur, restaurant, café, sportwedstrijd (minstens 1x per maand)
  5. Deelname verenigingen: Deelname aan activiteiten van een vrijetijdsvereniging (minstens 1x per maand)
  6. Bezoek buurthuis: Bezoeken van buurthuis, buurtcentrum, dorpshuis of dienstencentrum (minstens 1x per week)
Op vrijwel alle terreinen participeren gebruikers van Wmo-maatwerkvoorzieningen minder vaak dan degenen die geen voorziening hebben. De enige uitzondering is het bezoek van een buurthuis. Dit gaat samen met het feit dat het hier vaak om ouderen gaat.
Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
15 maart 2019
Updatefrequentie
Onregelmatig

Verantwoording

Verantwoording van de cijfers is te vinden in de Overall Rapportage Sociaal Domein van het SCP . 

Bronnen

  • SCP