Cannabisgebruik: jongeren

8,5 procent

van de jongeren heeft ooit cannabis gebruikt
 

Verslagjaar: 2023
Bron: Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Cannabisgebruik: jongeren (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage jongeren van 12 tot en met 16 jaar dat aangeeft ooit cannabis te hebben gebruikt.

Naar geslacht

Sla de grafiek Cannabisgebruik jongeren ooit over en ga naar de datatabel

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
1 juli 2024
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Scholierenmonitor Trimbos
Peilstationsonderzoek
Drugsgebruik Jongeren op VZinfo.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Cannabisgebruik jongeren ooit over en ga naar de datatabel

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
1 juli 2024
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Scholierenmonitor Trimbos
Peilstationsonderzoek
Drugsgebruik Jongeren op VZinfo.nl

Naar schoolniveau

Sla de grafiek Cannabisgebruik jongeren ooit over en ga naar de datatabel

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
1 juli 2024
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Scholierenmonitor Trimbos
Peilstationsonderzoek
Drugsgebruik Jongeren op VZinfo.nl

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in cannabisgebruik jongeren ooit over en ga naar de datatabel

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren, Trimbos-instituut (2019 en 2023); HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP  (2017 en 2021)
Verslagjaar t/m 
2023
Laatste update gegevens  
1 juli 2024
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Cijfers middelengebruik onder scholieren op Trimbos.nl
Peilstationsonderzoek
Drugsgebruik Jongeren op VZinfo.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Trend in cannabisgebruik jongeren ooit over en ga naar de datatabel

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren, Trimbos-instituut (2019 en 2023); HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP  (2017 en 2021)
Verslagjaar t/m 
2023
Laatste update gegevens  
1 juli 2024
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Cijfers middelengebruik onder scholieren op Trimbos.nl
Peilstationsonderzoek
Drugsgebruik Jongeren op VZinfo.nl

Regionaal (titel niet zichtbaar

Cannabisgebruik

Per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)-regio, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron 
Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)'en en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
28 mei 2024
Updatefrequentie 
Een maal in de  vier jaar
Meer info
Gezondheidsmonitor Jeugd op VZinfo.nl
Drugsgebruik Jongeren op VZinfo.nl

Internationaal

Sla de grafiek Cannabisgebruik jongeren ooit over en ga naar de datatabel
  • Volgorde op basis van het ongewogen totaal (jongens en meisjes samen).
  • Doelgroep (15 jaar) wijkt af van kerncijfer (12 t/m 16 jaar).
  • Van alle landen die deelnemen aan de HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-studie, worden in de grafiek alleen de EU Europese unie (Europese unie)-landen, plus Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (VK) gepresenteerd. Er zijn geen cijfers beschikbaar van Noorwegen en Engeland. 

Bron 
HBSC-internationaal, 2023
Verslagjaar  
2021/2022
Laatste update gegevens  
1 juli 2024
Updatefrequentie 
Een maal in de vier jaar
Meer info
HBSC-NL op trimbos.nl
Reports | HBSC study
Drugsgebruik op VZinfo.nl (Internationaal)

Dit kerncijfer maakt deel uit van de Leefstijlmonitor. Gegevens voor dit kerncijfer zijn sinds 2015 alternerend afkomstig uit Peilstationsonderzoek Scholieren  en HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland (2023 Peilstationsonderzoek Scholieren, 2021 HBSC-NL etc.) Het Peilstationsonderzoek Scholieren wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut. HBSC-NL is een samenwerkingsverband van Trimbos-Instituut, Universiteit Utrecht en SCP.

Verantwoording van de cijfers is te vinden op de site van het Trimbos of op de website van HBSC.

In 2023 is er een aantal veranderingen geweest in de vragenlijst en de manier waarop deze is afgenomen. Dit kan invloed hebben gehad op de resultaten. De uitkomsten van 2023 en de vergelijkingen met eerdere jaren moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd (Lees meer).

Tijdens de dataverzameling van 2021 speelde de uitbraak van COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19 een rol. Dit heeft geresulteerd in een kleiner aantal leerlingen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft COVID-19 de betrouwbaarheid van de gegevens niet beïnvloed.

Voor meer informatie betreffende school-/opleidingsniveaus: zie Terminologie opleidingsniveaus.