Alcohol: binge drinken onder jongeren

18,5 procent

van de jongeren binge drinkt
 

Verslagjaar: 2019
Bron: Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Alcohol: binge drinken onder jongeren (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage jongeren van 12 tot en met 16 jaar dat aangeeft in de maand voorafgaand aan het onderzoek vijf of meer glazen alcohol bij één gelegenheid te hebben gedronken (binge drinken).

Naar geslacht

Sla de grafiek Binge drinken onder jongeren (afgelopen maand) over en ga naar de datatabel

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar  
2019
Laatste update gegevens  
30 juni 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Cijfers middelengebruik onder scholieren op Trimbos.nl
Alcoholgebruik op VZinfo.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Binge drinken onder jongeren (afgelopen maand) over en ga naar de datatabel

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar  
2019
Laatste update gegevens  
30 juni 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Cijfers middelengebruik onder scholieren op Trimbos.nl
Alcoholgebruik op VZinfo.nl

Naar schoolniveau

Sla de grafiek Binge drinken onder jongeren (afgelopen maand) over en ga naar de datatabel

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar  
2019
Laatste update gegevens  
30 juni 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Cijfers middelengebruik onder scholieren op Trimbos.nl
Alcoholgebruik op VZinfo.nl

Trend

Sla de grafiek Trend in binge drinken onder jongeren (afgelopen maand) over en ga naar de datatabel

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; HBSC-NL/Leefstijlmonitor,  UU Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM (2017)
Verslagperiode t/m
2019
Laatste update gegevens  
30 juni 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Cijfers middelengebruik onder scholieren op Trimbos.nl
HBSC op trimbos.nl
Alcoholgebruik op VZinfo.nl

Regionaal (titel niet zichtbaar

Binge drinken afgelopen vier weken

 

Per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst -regio, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)

Kaart Nederland Binge drinken afgelopen  4 weken

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron 
Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst 'en en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar  
2019
Laatste update gegevens  
30 juni 2020
Updatefrequentie 
Een maal per vier jaar
Meer info
Gezondheidsmonitor jeugd op VZinfo.nl

Gegevens voor dit kerncijfer zijn alternerend afkomstig uit HBSC-Nederland en Peilstationsonderzoek Scholieren (2017 HBSC-NL, 2019 Peilstationsonderzoek Scholieren, etc.).  HBSC-NL is een samenwerkingsverband van Trimbos-instituut, Universiteit Utrecht en SCP. Het Peilstationsonderzoek Scholieren wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut.