Alcohol: binge drinken onder jongeren

20,8 procent

van de jongeren binge drinkt
 

Verslagjaar: 2021
Bron: HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)/Leefstijlmonitor, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Alcohol: binge drinken onder jongeren (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage jongeren van 12 tot en met 16 jaar dat aangeeft in de maand voorafgaand aan het onderzoek vijf of meer glazen alcohol bij één gelegenheid te hebben gedronken (binge drinken).

Naar geslacht

Sla de grafiek Binge drinken onder jongeren (afgelopen maand) over en ga naar de datatabel

Bron 
HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)/Leefstijlmonitor, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Cijfers middelengebruik onder scholieren op Trimbos.nl
HBSC op trimbos.nl
Alcoholgebruik op VZinfo.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Binge drinken onder jongeren (afgelopen maand) over en ga naar de datatabel

Bron 
HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)/Leefstijlmonitor, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Cijfers middelengebruik onder scholieren op Trimbos.nl
HBSC op trimbos.nl
Alcoholgebruik op VZinfo.nl

Naar schoolniveau

Sla de grafiek Binge drinken onder jongeren (afgelopen maand) over en ga naar de datatabel

Bron 
HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)/Leefstijlmonitor, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Cijfers middelengebruik onder scholieren op Trimbos.nl
HBSC op trimbos.nl
Alcoholgebruik op VZinfo.nl

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in binge drinken onder jongeren (afgelopen maand) over en ga naar de datatabel

* Vanaf 2015 gaat de updatefrequentie van 4 jaar naar 2 jaar (zie verantwoording).

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu); HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-NL/Leefstijlmonitor,  UU Universiteit Utrecht (Universiteit Utrecht), Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM (2017 en 2021)
Verslagperiode t/m
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Cijfers middelengebruik onder scholieren op Trimbos.nl
HBSC op trimbos.nl
Alcoholgebruik op VZinfo.nl

Trend naar leefijd

Sla de grafiek Trend in binge drinken onder jongeren (afgelopen maand) over en ga naar de datatabel

* Vanaf 2015 gaat de updatefrequentie van 4 jaar naar 2 jaar (zie verantwoording).

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu); HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-NL/Leefstijlmonitor,  UU Universiteit Utrecht (Universiteit Utrecht), Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM (2017 en 2021)
Verslagperiode t/m
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Cijfers middelengebruik onder scholieren op Trimbos.nl
HBSC op trimbos.nl
Alcoholgebruik op VZinfo.nl

Regionaal (titel niet zichtbaar

Binge drinken 2023

Per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)-regio, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)

Kaart NL per GGD-regio bingedrinken jongeren 2023

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron 
Gezondheidsmonitor Jeugd 2023, GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)'en en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
28 mei 2024
Updatefrequentie 
Een maal per vier jaar
Meer info
Alcoholgebruik Jongeren op VZinfo.nl | Regionaal
Gezondheidsmonitor Jeugd (alcoholgebruik) op VZinfo.nl

Dit kerncijfer maakt deel uit van de Leefstijlmonitor. Gegevens voor dit kerncijfer zijn sinds 2015 alternerend afkomstig uit HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland en Peilstationsonderzoek Scholieren (2019 Peilstationsonderzoek Scholieren, 2021 HBSC-NL, etc.).  HBSC-NL is een samenwerkingsverband van Trimbos-instituut, Universiteit Utrecht en SCP. Het Peilstationsonderzoek Scholieren wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut. Verantwoording van de cijfers is te vinden op de website van HBSC of op de site van het Trimbos-instituut.

Tijdens de dataverzameling van 2021 speelde de uitbraak van COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19 een rol. Dit heeft geresulteerd in een kleiner aantal leerlingen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft COVID-19 de betrouwbaarheid van de gegevens niet beïnvloed.

Voor meer informatie betreffende school-/opleidingsniveaus: zie Terminologie opleidingsniveaus.