Alcohol: jongeren

27,8 procent

van de jongeren drinkt alcohol
 

Verslagjaar: 2021
Bron: HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)/Leefstijlmonitor, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Alcohol: jongeren (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage jongeren van 12 tot en met 16 jaar dat aangeeft in de maand voorafgaand aan het onderzoek alcohol te hebben gedronken.

Naar geslacht

Sla de grafiek Alcoholgebruik door jongeren (afgelopen maand) over en ga naar de datatabel

Bron 
HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)/Leefstijlmonitor, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Cijfers middelengebruik onder scholieren op Trimbos.nl
HBSC op trimbos.nl
Alcoholgebruik op VZinfo.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Alcoholgebruik door jongeren (afgelopen maand) over en ga naar de datatabel

Bron 
HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)/Leefstijlmonitor, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Cijfers middelengebruik onder scholieren op Trimbos.nl
HBSC op trimbos.nl
Alcoholgebruik op VZinfo.nl

Naar schoolniveau

Sla de grafiek Alcoholgebruik door jongeren (afgelopen maand) over en ga naar de datatabel

Bron 
HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)/Leefstijlmonitor, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Cijfers middelengebruik onder scholieren op Trimbos.nl
HBSC op trimbos.nl
Alcoholgebruik op VZinfo.nl

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in alcoholgebruik door jongeren (afgelopen maand) over en ga naar de datatabel

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu); HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland/Leefstijlmonitor, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM (2017 en 2021)
Verslagjaar t/m  
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Cijfers middelengebruik onder scholieren op Trimbos.nl
HBSC op trimbos.nl
Alcoholgebruik op VZinfo.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Trend in alcoholgebruik door jongeren (afgelopen maand) over en ga naar de datatabel

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu); HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland/Leefstijlmonitor, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM (2017 en 2021)
Verslagjaar t/m  
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Cijfers middelengebruik onder scholieren op Trimbos.nl
HBSC op trimbos.nl
Alcoholgebruik op VZinfo.nl

Regionaal (titel niet zichtbaar

Alcoholgebruik 2023

Per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)-regio, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)

Kaart NL per GGD-regio alcoholgebruik jongeren 2023

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron 
Gezondheidsmonitor Jeugd 2023, GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)'en en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
28 mei 2024
Updatefrequentie 
Een maal in de  vier jaar
Meer info
Alcoholgebruik Jongeren op VZinfo.nl | Regionaal
Gezondheidsmonitor Jeugd (alcoholgebruik) op VZinfo.nl

Internationaal

Sla de grafiek Alcoholgebruik in de afgelopen 30 dagen door jongeren over en ga naar de datatabel
  • Volgorde op basis van totaal (jongens en meisjes samen).
  • Doelgroep (15 jaar) wijkt af van kerncijfer (12 t/m 16 jaar).
  • Figuur presenteert EU Europese unie (Europese unie)-landen en Noorwegen. Geen data beschikbaar voor EU-land: Luxemburg, Verenigd Koninkrijk en België.
  • ESPAD-gemiddelde: is het gemiddelde van alle landen die deelnemen aan ESPAD. Dit zijn dus meer landen dan de EU-landen. 

Bron 
ESPAD
Verslagjaar  
2019
Laatste update gegevens  
20 januari 2021
Updatefrequentie 
Een maal in de vier jaar
Meer info
ESPAD: Europese studie middelengebruik onder scholieren op trimbos.nl
Alcoholgebruik op VZinfo.nl

Dit kerncijfer maakt deel uit van de Leefstijlmonitor. Gegevens voor dit kerncijfer zijn sinds 2015 alternerend afkomstig uit HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland en Peilstationsonderzoek Scholieren (2019 Peilstationsonderzoek Scholieren, 2021 HBSC-NL, etc.).  HBSC-NL is een samenwerkingsverband van Trimbos-instituut, Universiteit Utrecht en SCP. Het Peilstationsonderzoek Scholieren wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut. Verantwoording van de cijfers is te vinden op de website van HBSC of op de site van het Trimbos-instituut.

Tijdens de dataverzameling van 2021 speelde de uitbraak van COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19 een rol. Dit heeft geresulteerd in een kleiner aantal leerlingen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft COVID-19 de betrouwbaarheid van de gegevens niet beïnvloed.

Voor meer informatie betreffende school-/opleidingsniveaus: zie Terminologie opleidingsniveaus.