Zorgverzekeringen: exploitatieresultaat basisverzekering per verzekerde

Het exploitatieresultaat per verzekerde voor de basisverzekering bedraagt
19
Euro
Verslagjaar
2018
Bron
NZa op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars

Dit kerncijfer geeft inzicht in het gemiddelde exploitatieresultaat van zorgverzekeraars per verzekerde voor de basisverzekering. De inkomsten minus de zorguitgaven en bedrijfskosten vormen het exploitatieresultaat.

  • Opbouw

Opbouw exploitatieresultaat basisverzekering per verzekerde 18+

Euro
Premies en vereveningsbijdrage3.068
Zorguitgaven-3.007
Bedrijfskosten en schadebehandelingskosten-85
Opbrengst beleggingen-7
Mee- en tegenvallers ten opzichten van de ramingen in voorgaande jaren25
Vrijval voorziening lagere premie huidig jaar42
Voorziening lagere premie volgend jaar-16
Exploitatieresultaat19
Bron

NZa op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
23 juli 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Deze cijfers betreffen het gemiddelde exploitatieresultaat van zorgverzekeraars per verzekerde (van 18 jaar of ouder) voor de basisverzekering. De inkomsten minus de zorguitgaven en bedrijfskosten vormen het exploitatieresultaat. De inkomsten worden grotendeels gevormd door de omzet uit premies en de vereveningsbijdrage.

Bronnen

  • NZa op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars