Voeding: zoutconsumptie

De mediane consumptie bij volwassenen van 18-70 jaar is

9,3 gram per dag

 

Verslagperiode: 2020/2021
Bron: Monitor Voedingsstatus in het Lifelines cohort, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Voeding: zoutconsumptie

Dit kerncijfer betreft de mediane consumptie bij volwassenen van 18-70 jaar. De mediaan is het 50ste percentiel. Dit betekent dat de helft van de deelnemers meer dan 9,3 gram per dag zout binnenkrijgt

Naar geslacht en leeftijd

Sla de grafiek Mediane consumptie van zout in gram per dag over en ga naar de datatabel

Bron 
Monitor Voedingsstatus in het Lifelines cohort, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2020/2021
Laatste update gegevens  
7 maart 2022
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Zout- en kaliumopname op www.rivm.nl

Naar geslacht

Sla de grafiek Trend in mediane consumptie van zout in gram per dag over en ga naar de datatabel

Bron 
Monitor Voedingsstatus in het Lifelines cohort, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaren  
2006-2007 en 2020-2021
Laatste update gegevens  
7 maart 2022
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Zout- en kaliumopname op www.rivm.nl

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft in 2020/2021 bij volwassenen van 18-70 jaar die deelnamen aan het Lifelines cohort gemeten hoeveel zout zij dagelijks binnenkrijgen. Dit wordt in de urine gemeten. Het geeft een indicatie van de zoutinname in Noord-Nederland.  Lees meer op Zout- en kaliuminname 2020/2021 en trend in inname voor volwassenen in Noord- Nederland. Monitoren van de voedingsstatus in het Lifelines cohort op  www.RIVM.nl.

Het RIVM onderzocht in 2006, 2010 en 2015 hoeveel zout en jodium personen uit Nederland binnenkregen. Dit was 8,7 gram per dag in 2006, 8,5 in 2010 en 8,2 in 2015. De gegevens hiervan kwamen uit  Doetinchem. Hierdoor is een directe vergelijking met de resultaten van het hierboven beschreven onderzoek niet mogelijk. Lees meer over het voedingsstatusonderzoek bij volwassenen Doetinchem op www.RIVM.nl