Titel (titel niet zichtbaar)

De gemiddelde consumptie fruit is

135 gram

 

Verslagperiode: 2019-2021
Bron: Voedselconsumptiepeiling, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Voeding: fruitconsumptie (Beschrijving)

Dit kerncijfer betreft de gemiddelde consumptie fruit (per persoon in gram/dag) van de Nederlandse bevolking onder de 80 jaar. De Gezondheidsraad adviseert voor volwassenen om dagelijks minstens 200 gram fruit te eten. 

Naar geslacht

Sla de grafiek Gemiddelde consumptie fruit in grammen per dag over en ga naar de datatabel

Bron  
Voedselconsumptiepeiling, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagperiode
2019-2021
Laatste update gegevens 
9 februari 2023
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Voedselconsumptiepeiling op RIVM.nl
Fruit op www.wateetnederland.nl  

% RGV naar geslacht

Sla de grafiek % volwassenen dat voldoet aan richtlijn voor fruit over en ga naar de datatabel

Bron  
Voedselconsumptiepeiling, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagperiode
2019-2021
Laatste update gegevens 
9 februari 2023
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Voedselconsumptiepeiling op RIVM.nl
Richtlijnen op www.wateetnederland.nl 

Naar geslacht en leeftijd

Sla de grafiek Gemiddelde consumptie fruit in grammen per dag over en ga naar de datatabel

Bron  
Voedselconsumptiepeiling, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagperiode
2019-2021
Laatste update gegevens 
9 februari 2023
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Voedselconsumptiepeiling op RIVM.nl
Fruit op www.wateetnederland.nl  

% RGV naar geslacht en leeftijd

Sla de grafiek % volwassenen dat voldoet aan richtlijn voor fruit over en ga naar de datatabel

Bron  
Voedselconsumptiepeiling, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagperiode
2019-2021
Laatste update gegevens 
9 februari 2023
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Voedselconsumptiepeiling op RIVM.nl
Richtlijnen op www.wateetnederland.nl 

Trends

Trend in grammen

Sla de grafiek Trend in gemiddelde consumptie van fruit in grammen per dag over en ga naar de datatabel

Bron  
Voedselconsumptiepeiling, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagperioden
2007-2010, 2012-2016, 2019-2021
Laatste update gegevens 
9 februari 2023
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Voedselconsumptiepeiling op RIVM.nl
Fruit op www.wateetnederland.nl 
Trends op www.wateetnederland.nl

Trend in % RGV

Sla de grafiek Trend in % volwassenen dat voldoet aan de richtlijn voor fruit over en ga naar de datatabel

Bron  
Voedselconsumptiepeiling, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagperioden
2007-2010, 2012-2016, 2019-2021
Laatste update gegevens 
9 februari 2023
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Voedselconsumptiepeiling op RIVM.nl
Richtlijnen op www.wateetnederland.nl 
Trends op www.wateetnederland.nl

Trend in grammen naar geslacht en leeftijd

Sla de grafiek Trend in gemiddelde consumptie fruit in grammen per dag over en ga naar de datatabel

Bron  
Voedselconsumptiepeiling, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagperioden
2007-2010, 2012-2016, 2019-2021
Laatste update gegevens 
9 februari 2023
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Voedselconsumptiepeiling op RIVM.nl
Fruit op www.wateetnederland.nl 
Trends op www.wateetnederland.nl

Trend in % RGV naar geslacht

Sla de grafiek Trend in % volwassenen dat voldoet aan richtlijn voor fruit over en ga naar de datatabel

Bron  
Voedselconsumptiepeiling, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagperioden
2007-2010, 2012-2016, 2019-2021
Laatste update gegevens 
9 februari 2023
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Voedselconsumptiepeiling op RIVM.nl
Richtlijnen op www.wateetnederland.nl 
Trends op www.wateetnederland.nl

Om de paar jaar vindt een voedselconsumptiepeiling onder de algemene bevolking plaats. Er wordt dan in een periode van meerdere jaren data verzameld. In de periode 2019 tot en met 2021 vond de dataverzameling plaats onder 1-80-jarigen. Vorige dataverzamelingen vonden plaats van 2012-2016 (1-80 jarigen) en van 2007-2010 (7 tot 70-jarigen). Er wordt tevens gewerkt aan een frequentere  voedselconsumptiepeiling. De voedselconsumptiegegevens geven inzicht in de consumptie van voedingsmiddelen, de inname van voedingsstoffen, de inname van potentieel schadelijke stoffen, en de ontwikkelingen hiervan (trends). In de VCP 2019-2021 is ook (beknopt) gekeken naar de invloed van COVID19 op de voedselconsumptie. De voedselconsumptiepeiling is onderdeel van de Leefstijlmonitor.  Lees meer over de voedselconsumptiepeiling op RIVM.nl.
De Richtlijnen goede voeding (RGV) 2015 van de Gezondheidsraad zijn bedoeld voor preventie van chronische ziekten in de algemene bevolking. Deze richtlijnen bevatten geen kwantitatieve richtlijnen voor kinderen.