Psychische problemen: jaarprevalentie huisartsbezoek

150.328
personen
met gediagnosticeerde psychische problemen hebben de huisartsenpraktijk bezocht
Verslagjaar
2017
Bron
Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Dit kerncijfer betreft het aantal personen met psychische problemen dat de huisartsenpraktijk heeft bezocht ( jaarprevalentie). Het gaat om personen die met minimaal één psychische aandoening ( ICPC-code: P70 - P99, onder andere Alzheimer, schizofrenie, angststoornis en depressie) staan geregistreerd in het betreffende jaar bij de huisarts. De diagnose kan gesteld zijn door de huisarts of de diagnose kan overgenomen zijn van een andere zorgverlener.

  • Actueel

Aantal mensen met psychische problemen bekend bij de huisarts

Jaarprevalentie, per 1.000 persoonsjaren*
LeeftijdMannenVrouwen
0 tot 5 jaar4,52,6
5 tot 10 jaar23,412,0
10 tot 15 jaar42,331,7
15 tot 20 jaar54,274,8
20 tot 25 jaar79,0115,7
25 tot 30 jaar93,0148,5
30 tot 35 jaar97,6159,0
35 tot 40 jaar104,5160,3
40 tot 45 jaar105,8153,5
45 tot 50 jaar99,6146,0
50 tot 55 jaar99,4145,9
55 tot 60 jaar96,1142,7
60 tot 65 jaar91,6127,3
65 tot 70 jaar71,3106,8
70 tot 75 jaar66,6103,9
75 tot 80 jaar81,7122,5
80 tot 85 jaar117,5157,6
85 jaar of ouder187,2241,4
Bron

 Nivel Zorgregistraties eerste lijn

ICPC-codes: P70 - P99

* Het aantal persoonsjaren in een kalenderjaar is gelijk aan de totale registratieduur (uitgedrukt in jaren) van alle patiënten in een huisartsenpraktijk.

Het aantal personen met een door de huisarts gediagnosticeerde psychische aandoening neemt toe met de leeftijd.
Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
13 februari 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Het aantal personen dat bekend is bij de huisarts ligt hoger als ook gekeken wordt naar personen die langer dan een jaar geleden een bezoek hebben gebracht aan de huisartsenpraktijk.

Verantwoording van de cijfers is te vinden op Nivel Zorgregistraties eerste lijn.

Bronnen

  •  Nivel Zorgregistraties eerste lijn