Psychische problemen: jaarprevalentie huisartsbezoek

1.830.000
personen
zijn in de huisartsenpraktijk bekend met gediagnosticeerde psychische problemen
Verslagjaar
2018
Bron
Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Dit kerncijfer betreft het aantal personen met psychische problemen dat bekend is bij de huisarts ( jaarprevalentie). Het gaat om personen die met minimaal één psychische aandoening (  ICPC-code: P70 - P99, onder andere Alzheimer, schizofrenie, angststoornis en depressie) staan geregistreerd in het betreffende jaar bij de huisarts. De diagnose kan gesteld zijn door de huisarts of de diagnose kan overgenomen zijn van een andere zorgverlener.

  • Actueel

Aantal mensen met psychische problemen bekend bij de huisarts

Jaarprevalentie, per 1.000 persoonsjaren*
LeeftijdMannenVrouwen
0 tot 5 jaar5,02,7
5 tot 10 jaar24,312,6
10 tot 15 jaar41,534,5
15 tot 20 jaar57,278,4
20 tot 25 jaar86,9132,7
25 tot 30 jaar106,2164,4
30 tot 35 jaar105,1171,1
35 tot 40 jaar112,5171,7
40 tot 45 jaar113,3165,8
45 tot 50 jaar105,1155,1
50 tot 55 jaar105,0154,2
55 tot 60 jaar102,9152,1
60 tot 65 jaar96,3137,1
65 tot 70 jaar75,8119,0
70 tot 75 jaar71,9110,3
75 tot 80 jaar87,7128,2
80 tot 85 jaar121,1158,4
85 jaar of ouder190,4235,7
Bron

 Nivel Zorgregistraties eerste lijn

ICPC-codes: P70 - P99

* Het aantal persoonsjaren in een kalenderjaar is gelijk aan de totale registratieduur (uitgedrukt in jaren) van alle patiënten in een huisartsenpraktijk.

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
30 juli 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Verantwoording

Verantwoording van de cijfers is te vinden op Nivel Zorgregistraties eerste lijn.

Bronnen

  •  Nivel Zorgregistraties eerste lijn