Psychische problemen: jaarprevalentie huisartsbezoek

1.793.000
personen
zijn in de huisartsenpraktijk bekend met gediagnosticeerde psychische problemen
Verslagjaar
2019
Bron
Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Dit kerncijfer betreft het aantal personen met psychische problemen dat bekend is bij de huisarts ( jaarprevalentie). Het gaat om personen die met minimaal één psychische aandoening (  ICPC-code: P70 - P99, onder andere Alzheimer, schizofrenie, angststoornis en depressie) staan geregistreerd in het betreffende jaar bij de huisarts. De diagnose kan gesteld zijn door de huisarts of de diagnose kan overgenomen zijn van een andere zorgverlener.

  • Actueel

Aantal mensen met psychische problemen bekend bij de huisarts

Jaarprevalentie, per 1.000 persoonsjaren*
LeeftijdMannenVrouwen
0 tot 5 jaar4,63
5 tot 10 jaar23,813,2
10 tot 15 jaar41,234
15 tot 20 jaar56,781,5
20 tot 25 jaar86,2132,4
25 tot 30 jaar104,2160,7
30 tot 35 jaar104,4166,4
35 tot 40 jaar107,1165,9
40 tot 45 jaar108,6162,2
45 tot 50 jaar101,4149,2
50 tot 55 jaar98,9145,7
55 tot 60 jaar96,4145
60 tot 65 jaar92134,4
65 tot 70 jaar75,8115
70 tot 75 jaar70108
75 tot 80 jaar84125,1
80 tot 85 jaar120153,4
85 jaar of ouder188,6231,9
Bron

 Nivel Zorgregistraties eerste lijn

ICPC-codes: P70 - P99

* Het aantal persoonsjaren in een kalenderjaar is gelijk aan de totale registratieduur (uitgedrukt in jaren) van alle patiënten in een huisartsenpraktijk.

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
14 september 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Verantwoording

Verantwoording van de cijfers is te vinden op Nivel Zorgregistraties eerste lijn.

Bronnen

  •  Nivel Zorgregistraties eerste lijn