Persoonsgebonden budget (Wlz)

39.775*
personen
maken gebruik van een persoonsgebonden budget t.l.v. de Wlz
Verslagjaar
2017
(* voorlopig cijfer)
Bron
Monitor Langdurige Zorg / Vektis

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat een persoonsgebonden budget toegekend heeft gekregen voor het zelf inkopen van langdurige zorg ten laste van de AWBZ (tot 2015) en de Wlz (vanaf 2015). Het betreft uitsluitend personen die op het peilmoment (tweede vrijdag van november) in de Basisregistratie Personen ( BRP) staan ingeschreven. Het is niet bekend of het pgb daadwerkelijk is ingezet voor het inkopen van zorg.

  • Naar leeftijd

Persoonsgebonden budget

Op peildatum
GeslachtJonger dan 18 jaar18 jaar of ouder18 tot 65 jaar65 tot 80 jaar80 jaar of ouder
Totaal mannen en vrouwen7365324102290540705430
Mannen4355168201319520501575
Vrouwen301015590971520253855
Bron

Monitor Langdurige Zorg / Vektis

Verslagjaar
2017
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
14 december 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Meer informatie over cijfers is te vinden in de Monitor Langdurige Zorg.

Bronnen

  • Monitor Langdurige Zorg / Vektis