Zorgverzekering: collectief verzekerden

66,6
procent
van de verzekerden is collectief verzekerd
Verslagjaar
2018
Bron
NZa (op basis van Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

Dit kerncijfer betreft het aantal verzekerden dat een collectieve verzekering heeft. Voor collectieve verzekeringen gelden andere regels dan voor inidvidueel afgesloten verzekeringen. 

  • Actueel

Individueel en collectief verzekerden

Soort contractAantal verzekerden totaal
Collectief11382703
Individueel5710593
Bron

NZa (op basis van Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
4 december 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Of een verzekerde zijn verzekering afneemt via een collectief, wordt gebaseerd op de typering van de zorgverzekeraars zelf. Kader bij deze typering zijn wet- en regelgeving. 

Bronnen

  • NZa (op basis van Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)