Zorgverzekering: collectief verzekerden

65,3
procent
van de verzekerden is collectief verzekerd
Verslagjaar
2019
Bron
NZa (op basis van Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

Dit kerncijfer betreft het aantal verzekerden dat een collectieve verzekering heeft. Voor collectieve verzekeringen gelden andere regels dan voor inidvidueel afgesloten verzekeringen. 

  • Actueel

Individueel en collectief verzekerden

Soort contractAantal verzekerden totaal
Collectief11229744
Individueel5972725
Bron

NZa (op basis van Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
10 mei 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Of een verzekerde zijn verzekering afneemt via een collectief, wordt gebaseerd op de typering van de zorgverzekeraars zelf. Kader bij deze typering zijn wet- en regelgeving. 

Bronnen

  • NZa (op basis van Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)