Titel (titel niet zichtbaar)

59,7 procent

van de verzekerden is collectief verzekerd
 

Verslagjaar: 2022
Bron: NZa (op basis van Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal verzekerden dat een collectieve verzekering heeft. Bij een collectieve verzekering kunnen afspraken zijn gemaakt over korting op de premie en bijvoorbeeld over een speciale aanvullende verzekering en ziektepreventie.

Actueel

 Individueel en collectief verzekerden

 

Aantal

Percentage
Collectief 10.438.271 59,7%
Individueel 7.046.929 40,3%

Bron informatie

Bron 
NZa (op basis van Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens
3 mei 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Zorgthermometer op Vektis.nl
Monitor Zorgverzekeringen 2021

Trend

Sla de grafiek Aantal individueel en collectief verzekerden over en ga naar de datatabel

Bron
NZa (op basis van Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens
3 mei 2022
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Zorgthermometer op Vektis.nl
Monitor Zorgverzekeringen 2021

Of een verzekerde zijn verzekering afneemt via een collectief, wordt gebaseerd op de typering van de zorgverzekeraars zelf. Kader bij deze typering zijn wet- en regelgeving. 

De COVID coronavirus disease (coronavirus disease )-19-pandemie heeft mogelijk een rol gespeeld bij de keuzes van verzekerden voor een bepaalde verzekeraar en polis. Hierdoor zijn de cijfers 2020 t/m 2022 mogelijk beïnvloed door de pandemie.