Titel (titel niet zichtbaar)

De score voor een beweegvriendelijke omgeving per 10.000 inwoners is

2,61

 

Verslagjaar: 2017
Bron:  Mulier Instituut, Databestand SportAanbod

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft een score die laat zien hoe de publieke ruimte in de fysieke woonomgeving scoort (op een vijfpuntschaal) op de mogelijkheid voor mensen om te sporten en te bewegen. De veronderstelling is dat een beweegvriendelijke omgeving (dus een hogere score) het beweeggedrag positief beïnvloedt.

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Beweegvriendelijke omgeving

 

Per gemeente

 

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
Mulier Instituut, Databestand SportAanbod 
Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
20 december 2018
Updatefrequentie  
Een maal per twee jaar
Meer info
Databestand SportAanbod op Mulierinstituur.nl 
Beweegvriendelijke omgeving op Sportopdekaart.nl 
Beweegvriendelijke omgeving op Kernindicatoren sportenbewegenincijfers.nl 

De kernindicator is opgebouwd uit 6 deelindicatoren, die zelf weer kunnen bestaan uit meerdere elementen. Verantwoording van de cijfers is te vinden op Kernindicatorensportenbewegen.nl .