Titel (titel niet zichtbaar)

De score van de openbare ruimte op de mogelijkheid voor mensen om te sporten en te bewegen is

65

 

Verslagjaar: 2022
Bron:  Mulier Instituut, Databestand SportAanbod

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft een score die laat zien hoe de fysieke omgeving in de openbare ruimte scoort (op een schaal van 0-100) op de mogelijkheid voor mensen om te sporten en te bewegen. De veronderstelling is dat een meer beweegvriendelijke omgeving (dus een hogere score) bijdraagt aan meer sporten en bewegen.

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Beweegvriendelijke omgeving

Per gemeente

 

 

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Begin 2023 is een extra werving geweest voor aanvullende data voor de deelindicator sport- en speelplekken, daarom zijn in augustus 2023 de cijfers voor 2022 herberekend en aangepast.

Bron  
Mulier Instituut, Databestand SportAanbod 
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens
8 augustus 2023
Updatefrequentie  
Een maal per twee jaar
Meer info
Databestand SportAanbod op Mulierinstituur.nl 
Beweegvriendelijke omgeving op Sportopdekaart.nl 
Beweegvriendelijke omgeving op Kernindicatoren sportenbewegenincijfers.nl 

De kernindicator is opgebouwd uit 4 deelindicatoren, die allen een score hebben van 0 tot en met 100. Deze deelindicatoren bestaan weer uit meerdere elementen. Verantwoording van de cijfers is te vinden op Kernindicatorensportenbewegen.nl.