Zwangerschapsscreening down-, edwards- of pataussyndroom: deelname

36,8
procent
van de zwangere vrouwen neemt deel aan de screening
Verslagjaar
2016
Bron
Monitor Screeningsprogramma Downsyndroom/Structureel Echoscopisch Onderzoek RIVM (CVB)/IQ Healthcare

Dit kerncijfer betreft het percentage zwangere vrouwen dat deelneemt aan de combinatietest ter bepaling van een eventuele verhoogde kans op een kind met het downsyndroom, edwardssyndroom of patausyndroom.

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De cijfers komen uit de Monitor Screeningsprogramma Downsyndroom/Structureel Echoscopisch Onderzoek. IQ healthcare heeft deze monitor uitgevoerd in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM (RIVM/CVB).

Bronnen

  • Monitor Screeningsprogramma Downsyndroom/Structureel Echoscopisch Onderzoek RIVM (CVB)/IQ Healthcare