Zwangerschapsscreening DEP

52 procent

van de zwangere vrouwen neemt deel aan de screening

 

Verslagjaar: 2020
Bron: Monitor 2020 screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom en het SEO; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB / IQ Healthcare

Palliatieve sedatie

Dit kerncijfer betreft het percentage zwangere vrouwen dat deelneemt aan de combinatietest of NIPT ter bepaling van een eventuele verhoogde kans op een kind met het downsyndroom, edwardssyndroom of patausyndroom.

Trend

Sla de grafiek Trend in deelname combinatietest of NIPT over en ga naar de datatabel
  • Zie tabelweergave voor de deelname in absolute aantallen en deelname NIPT en combinatietest.
  • Sinds april 2017 kunnen alle zwangeren kiezen voor een combinatietest of NIPT.

Bron
Monitor 2020 screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom en het SEO; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB / IQ Healthcare
Verslagjaar t/m
2020
Laatste update gegevens
11 februari 2022
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en SEO op rivm.nl 
Zwangerschapsscreening op VZinfo.nl 

De cijfers komen uit de Monitor 2020 screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom en het SEO; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB / IQ Healthcare. Het doel van de monitor is het monitoren van de voortgang van het screeningsprogramma aan de hand van een set indicatoren, zoals vastgesteld in eerdere monitorrapportages. Berekende kerncijfers en indicatoren worden op zowel landelijk als regionaal niveau gepresenteerd.