Zwangerschapsscreening NIPT

57,8 procent

van de zwangere vrouwen neemt deel aan de screening

 

Verslagjaar: 2022
Bron: Monitor 2022 Prenatale Screening: de NIPT en structureel echoscopisch onderzoek; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB / IQ Health

Zwangerschapsscreening NIPT

Dit kerncijfer betreft het percentage zwangere vrouwen dat deelneemt aan de NIPT ter bepaling van een eventuele verhoogde kans op een kind met het downsyndroom, edwardssyndroom of patausyndroom.

Trend

Sla de grafiek Trend in deelname combinatietest of NIPT over en ga naar de datatabel
  • Zie tabelweergave voor de deelname in absolute aantallen en deelname NIPT en combinatietest.
  • Sinds april 2017 kunnen alle zwangeren kiezen voor een combinatietest of NIPT.
  • Vanaf 1 oktober 2021 worden er geen combinatietesten meer uitgevoerd.

Bron
Monitor 2022 Prenatale Screening: de NIPT en structureel echoscopisch onderzoek; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB / IQ Health
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens
14 mei 2024
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en SEO op rivm.nl 
Zwangerschapsscreening op VZinfo.nl 

De cijfers komen uit de Monitor 2022 Prenatale Screening: de NIPT en structureel echoscopisch onderzoek; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB / IQ Health. Het doel van de monitor is het monitoren van de voortgang van het screeningsprogramma aan de hand van een set indicatoren, zoals vastgesteld in eerdere monitorrapportages. Berekende kerncijfers en indicatoren worden op zowel landelijk als regionaal niveau gepresenteerd.