Zwangerschapsscreening down-, edwards- of pataussyndroom: deelname

48,3
procent
van de zwangere vrouwen neemt deel aan de screening
Verslagjaar
2019
Bron
Monitor Screeningsprogramma Downsyndroom/Structureel Echoscopisch Onderzoek RIVM (CVB)/IQ Healthcare

Dit kerncijfer betreft het percentage zwangere vrouwen dat deelneemt aan de combinatietest of NIPT ter bepaling van een eventuele verhoogde kans op een kind met het downsyndroom, edwardssyndroom of patausyndroom.

Verantwoording

De cijfers komen uit de Monitor Screeningsprogramma Downsyndroom/Structureel Echoscopisch Onderzoek. IQ healthcare heeft deze monitor uitgevoerd in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM (RIVM/CVB).

Bronnen

  • Monitor Screeningsprogramma Downsyndroom/Structureel Echoscopisch Onderzoek RIVM (CVB)/IQ Healthcare