Zwangerschapsscreening DEP

55,3 procent

van de zwangere vrouwen neemt deel aan de screening

 

Verslagjaar: 2021
Bron: Monitor 2021 screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom en het SEO; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB / IQ Healthcare

Zwangerschapsscreening DEP

Dit kerncijfer betreft het percentage zwangere vrouwen dat deelneemt aan de combinatietest of NIPT ter bepaling van een eventuele verhoogde kans op een kind met het downsyndroom, edwardssyndroom of patausyndroom, sinds 1 oktober 2021 worden er geen combinatietesten meer uitgevoerd.

Trend

Sla de grafiek Trend in deelname combinatietest of NIPT over en ga naar de datatabel
  • Zie tabelweergave voor de deelname in absolute aantallen en deelname NIPT en combinatietest.
  • Sinds april 2017 kunnen alle zwangeren kiezen voor een combinatietest of NIPT.
  • Vanaf 1 oktober 2021 worden er geen combinatietesten meer uitgevoerd.

Bron
Monitor 2021 screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom en het SEO; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB / IQ Healthcare
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens
28 februari 2023
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en SEO op rivm.nl 
Zwangerschapsscreening op VZinfo.nl 

De cijfers komen uit de Monitor 2021 screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom en het SEO; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB / IQ Healthcare. Het doel van de monitor is het monitoren van de voortgang van het screeningsprogramma aan de hand van een set indicatoren, zoals vastgesteld in eerdere monitorrapportages. Berekende kerncijfers en indicatoren worden op zowel landelijk als regionaal niveau gepresenteerd.