deelname PSIE screening

99 procent

van de zwangere vrouwen neemt deel aan PSIE

 

Verslagjaar: 2021
Bron: Procesmonitor PSIE, TNO

deelname PSIE

Dit kerncijfer betreft het percentage zwangere vrouwen dat deelneemt aan de PSIE. Dit is een landelijk bevolkingsonderzoek waarbij een zwangere vrouw in het eerste verloskundig consult bloedonderzoek aangeboden krijgt. Het bloed wordt gescreend op hepatitis B (hepB), syfilis (lues), HIV, Rhesus (D)-antigeen, Rhesus (c)-antigeen en irregulaire erytrocyten antistoffen (IEA).

Trend

Sla de grafiek Deelname PSIE over en ga naar de datatabel

Vanaf 2012 zijn de cijfers aangepast conform de Monitor 2020

Bron
Procesmonitor PSIE, TNO
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens
25 maart 2024
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Proces Monitor PSIE op rivm.nl 
Zwangerschapsscreening op VZinfo.nl 

Het deelnamepercentage is een schatting en kan daardoor >100 procent zijn. Omdat er in de Staat Volksgezondheid en Zorg is gekozen geen percentages boven de 100 te presenteren, kan het kerncijfer afwijken van het geregistreerde deelnamepercentage in de Procesmonitor PSIE van TNO.
Zie voor meer informatie TNO