Zwangerschapsscreening PSIE: deelname

99
procent
van de zwangere vrouwen neemt deel aan PSIE
Verslagjaar
2017
Bron
Procesmonitor PSIE, TNO

Dit kerncijfer betreft het percentage zwangere vrouwen dat deelneemt aan PSIE. Dit is een landelijk bevolkingsonderzoek waarbij een zwangere vrouw in het eerste verloskundig consult bloedonderzoek aangeboden krijgt. Het bloed wordt gescreend op hepatitis B (hepB), syfilis (lues), HIV, Rhesus (D)-antigeen, Rhesus (c)-antigeen en irregulaire erytrocyten antistoffen (IEA).

Verantwoording

Het deelnamepercentage is een schatting en kan daardoor >100 procent zijn. Omdat er in de Staat Volksgezondheid en Zorg is gekozen geen percentages boven de 100 te presenteren, kan het kerncijfer afwijken van het geregistreerde deelnamepercentage in de Procesmonitor PSIE van TNO. Zie voor meer informatie TNO

Bronnen

  • Procesmonitor PSIE, TNO