20 weken echo

85,6 procent

van de zwangere vrouwen neemt deel aan de 20 wekenecho

 

Verslagjaar: 2022
Bron: Monitor 2022 Prenatale Screening: de NIPT en structureel echoscopisch onderzoek; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB / IQ Health

20 weken echo

Dit kerncijfer betreft het percentage zwangere vrouwen dat deelneemt aan de 20 wekenecho (Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)), gericht op het opsporen van lichamelijke afwijkingen van de foetus.

Trend

Sla de grafiek Deelname 20 weken echo over en ga naar de datatabel

Zie tabelweergave voor absolute aantallen.

Bron
Monitor 2022 Prenatale Screening: de NIPT en structureel echoscopisch onderzoek; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB / IQ Health
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens
14 mei 2024
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en SEO op rivm.nl 
Zwangerschapsscreening op VZinfo.nl 

De cijfers komen uit de De cijfers komen uit de Monitor 2022 Prenatale Screening: de NIPT en structureel echoscopisch onderzoek; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB / IQ Health. Het doel van de monitor is het monitoren van de voortgang van het screeningsprogramma aan de hand van een set indicatoren, zoals vastgesteld in eerdere monitorrapportages. Berekende kerncijfers en indicatoren worden op zowel landelijk als regionaal niveau gepresenteerd.