Titel (titel niet zichtbaar)

Het marktaandeel van de vier grootste zorgverzekeringsconcerns is

83,9 procent

 

Verslagjaar: 2023
Bron: NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal verzekerden per zorgverzekeringsconcern ten opzichte van het totale aantal verzekerden. Dit is relevant om te weten wat de marktverhoudingen van de zorgverzekeraars zijn. In 2023 zijn er in Nederland 10 concerns, gevormd door 20 verzekeraars.

Naar concern

 Marktaandeel zorgverzekeringsconcerns

 

Marktaandeel

Percentage

Achmea 4.888.041 27,8%
CZ 4.055.132 23,1%
VGZ 3.956.870 22,5% 
Menzis 1.848.957 10,5%
DSW 795.405 4,5%
ASR 747.660 4,3%
Zorg en Zekerheid 509.837 2,9%
ONVZ 405.956 2,3%
Eno 188.957 1,1%
EUCARE 165.105 0,9%

Bron informatie

Bron 
NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens
1 september 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Zorgthermometer op Vektis.nl
Monitor Zorgverzekeringen 2023

Trend

Sla de grafiek Trend in marktaandeel zorgverzekeringsconcerns over en ga naar de datatabel
  • iptiQ is per 2021 geen zorgverzekeraar meer.
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron
NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)
Verslagjaar t/m
2023
Laatste update gegevens
1 september 2023
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Zorgthermometer op Vektis.nl
Monitor Zorgverzekeringen 2023

De marktaandelen per concern zijn berekend op basis van het aantal verzekerden per zorgverzekeraar. Deze aantallen komen uit de gegevens van Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag die Vektis jaarlijks, mede voor de NZa, uitvraagt bij de zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars en concerns zijn vastgelegd bij de NZa. Zorgverzekeraars melden aanvang, beëindiging, fusies en naamswijziging bij de NZa. De marktaandelen zijn uitgedrukt in totaal aantal verzekerden.