Titel (titel niet zichtbaar)

Het marktaandeel van de vier grootste zorgverzekeringsconcerns is

85,1 procent

 

Verslagjaar: 2022
Bron: NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal verzekerden per zorgverzekeringsconcern ten opzichte van het totale aantal verzekerden. Dit is relevant om te weten wat de marktverhoudingen van de zorgverzekeraars zijn. In 2022 zijn er in Nederland 10 concerns, gevormd door 20 verzekeraars.

Naar concern

 Marktaandeel zorgverzekeringsconcerns

 

Marktaandeel

Percentage

Achmea 5.128.015 29,3%
VGZ 4.119.539 23,6%
CZ 3.621854 20,7%
Menzis 2.017.530 11,5%
DSW 756.310 4,3%
ASR 547.461 3,1%
Zorg en Zekerheid 546.244  3,1%
ONVZ 413.924 2,4%
Eno 171.340 1,0%
EUCARE 158.078 0,9%

Bron informatie

Bron 
NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens
3 mei 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Zorgthermometer op Vektis.nl
Monitor Zorgverzekeringen 2021

Trend

Sla de grafiek Trend in marktaandeel zorgverzekeringsconcerns over en ga naar de datatabel

iptiQ is per 2021 geen zorgverzekeraar meer.

Bron
NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens
3 mei 2022
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Zorgthermometer op Vektis.nl
Monitor Zorgverzekeringen 2021

De COVID coronavirus disease (coronavirus disease )-19-pandemie heeft mogelijk een rol gespeeld bij de keuzes van verzekerden voor een bepaalde verzekeraar en polis. Hierdoor zijn de cijfers 2020 t/m 2022 mogelijk beïnvloed door de pandemie. 

De marktaandelen per concern zijn berekend op basis van het aantal verzekerden per zorgverzekeraar. Deze aantallen komen uit de gegevens van Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag die Vektis jaarlijks, mede voor de NZa, uitvraagt bij de zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars en concerns zijn vastgelegd bij de NZa. Zorgverzekeraars melden aanvang, beëindiging, fusies en naamswijziging bij de NZa. De marktaandelen zijn uitgedrukt in totaal aantal verzekerden.