Titel (titel niet zichtbaar)

Het indexcijfer voor de concentratiegraad van de zorgverzekeringsmarkt is

2.000

 

Verslagjaar: 2023
Bron: NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft de concentratie van de zorgverzekeringsmarkt. Dit zegt iets over hoeveel spelers de zorgverzekeringsmarkt bedienen. Dit is relevant voor concurrentie tussen de verzekeringsconcerns, maar ook voor de keuzevrijheid van verzekerden voor een zorgverzekering. De Herfindahl-index (HHI) van de zorgverzekeringsmarkt kan variëren van nul tot tienduizend. Boven de tweeduizend spreken we van een geconcentreerde markt.

Actueel

Sla de grafiek Concentratiegraad zorgverzekeringsmarkt naar provincie over en ga naar de datatabel

Bron 
NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
1 september 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Zorgverzekeringen 2023

Trend

Sla de grafiek Concentratiegraad zorgverzekeringsmarkt over en ga naar de datatabel
  • Per 2021 en 2022 stijgt de concentratie licht. In 2021 komt dit doordat er een concern minder op de markt is (iptiQ) en in 2022 door een flinke groei van het marktaandeel van een groot concern (Achmea).  De stijging in 2012 werd vooral veroorzaakt door de fusie van Achmea en De Friesland.
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends. 

Bron 
NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)
Verslagjaar t/m
2023
Laatste update gegevens 
1 september 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Zorgverzekeringen 2023

De marktaandelen per concern zijn berekend op basis van het aantal verzekerden per zorgverzekeraar per provincie. Deze aantallen komen uit de gegevens van Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag die Vektis jaarlijks, mede voor de NZa, uitvraagt bij de zorgverzekeraars. De HHI-cijfers zijn berekend per provincie, op basis van het percentage marktaandeel per concern per provincie.