Concentratiegraad zorgverzekeringsmarkt

Het indexcijfer voor de concentratiegraad van de zorgverzekeringsmarkt is
2.064
Verslagjaar
2018
Bron
NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

Dit kerncijfer betreft de concentratie van de zorgverzekeringsmarkt. Dit zegt iets over hoeveel spelers de zorgverzekeringsmarkt bedienen. Dit is relevant voor concurrentie tussen de verzekeringsconcerns, maar ook voor de keuzevrijheid van verzekerden voor een zorgverzekering. De Herfindahl-index ( HHI) van de zorgverzekeringsmarkt kan variëren van nul tot tienduizend. Boven de tweeduizend spreken we van een geconcentreerde markt.

  • Actueel

Concentratiegraad zorgverzekeringsmarkt naar provincie

Provincie2018
DR3.099
FL2.913
FR5.640
GD2.144
GR3.241
LB3.270
NB2.884
NH2.559
OV2.412
UT2.248
ZL3.917
ZH1.731
NEDERLAND2.064
Bron

NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
4 december 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De marktaandelen per concern zijn berekend op basis van het aantal verzekerden per zorgverzekeraar per provincie. Deze aantallen komen uit de gegevens van Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag die Vektis jaarlijks, mede voor de NZa, uitvraagt bij de zorgverzekeraars. De HHI-cijfers zijn berekend per provincie, op basis van het percentage marktaandeel per concern per provincie.

Bronnen

  • NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)