Titel (titel niet zichtbaar)

Het indexcijfer voor de concentratiegraad van de zorgverzekeringsmarkt is

1.976

 

Verslagjaar: 2020
Bron: NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft de concentratie van de zorgverzekeringsmarkt. Dit zegt iets over hoeveel spelers de zorgverzekeringsmarkt bedienen. Dit is relevant voor concurrentie tussen de verzekeringsconcerns, maar ook voor de keuzevrijheid van verzekerden voor een zorgverzekering. De Herfindahl-index ( HHI) van de zorgverzekeringsmarkt kan variëren van nul tot tienduizend. Boven de tweeduizend spreken we van een geconcentreerde markt.

Actueel

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
29 september 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Zorgverzekeringen 2020 

Trend

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

In 2012 nam de concentratiegraad toe. De stijging werd met name veroorzaakt door de fusie van Achmea en De Friesland. Ook in 2019 is de zorgverzekeringsmarkt nog vrij geconcentreerd, maar de dalende trend gaat door.
Het cijfer van 2020 is (mogelijk) beïnvloed door de COVID-19 pandemie.


Bron 
NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)
Verslagjaar t/m
2020
Laatste update gegevens 
29 september 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Zorgverzekeringen 2020 

De marktaandelen per concern zijn berekend op basis van het aantal verzekerden per zorgverzekeraar per provincie. Deze aantallen komen uit de gegevens van Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag die Vektis jaarlijks, mede voor de NZa, uitvraagt bij de zorgverzekeraars. De HHI-cijfers zijn berekend per provincie, op basis van het percentage marktaandeel per concern per provincie.