Concentratiegraad zorgverzekeringsmarkt

Het indexcijfer voor de concentratiegraad van de zorgverzekeringsmarkt is
1.976
Verslagjaar
2020
Bron
NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

Dit kerncijfer betreft de concentratie van de zorgverzekeringsmarkt. Dit zegt iets over hoeveel spelers de zorgverzekeringsmarkt bedienen. Dit is relevant voor concurrentie tussen de verzekeringsconcerns, maar ook voor de keuzevrijheid van verzekerden voor een zorgverzekering. De Herfindahl-index ( HHI) van de zorgverzekeringsmarkt kan variëren van nul tot tienduizend. Boven de tweeduizend spreken we van een geconcentreerde markt.

  • Actueel

Concentratiegraad zorgverzekeringsmarkt naar provincie

Provincie2020
Drenthe2.861
Flevoland2.634
Friesland5.284
Gelderland2.051
Groningen3.116
Limburg3.202
N. Brabant2.804
N. Holland2.418
Overijssel2.242
Utrecht2.078
Zeeland3.824
Z. Holland1.665
NEDERLAND1.976
Bron

NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

Verslagjaar
2020
Laatste update gegevens
29 september 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De marktaandelen per concern zijn berekend op basis van het aantal verzekerden per zorgverzekeraar per provincie. Deze aantallen komen uit de gegevens van Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag die Vektis jaarlijks, mede voor de NZa, uitvraagt bij de zorgverzekeraars. De HHI-cijfers zijn berekend per provincie, op basis van het percentage marktaandeel per concern per provincie.

Bronnen

  • NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)