Zorgverzekeringconcerns: marktaandeel

Het marktaandeel van de vier grootste zorgverzekeringsconcerns is
85,9
procent
Verslagjaar
2019
Bron
NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

Dit kerncijfer toont het aantal verzekerden per zorgverzekeringsconcern ten opzichte van het totale aantal verzekerden. Dit is relevant om te weten wat de marktverhoudingen van de zorgverzekeraars zijn. In 2019 zijn er in Nederland 11 concerns, gevormd door 24 verzekeraars.

  • Naar concern

Marktaandeel zorgverzekeringconcerns

ConcernMarktaandeel 2019
Achmea4987380
ASR334044
CZ3508184
DSW709791
Eno192638
EUCARE49332
iptiQ210001
Menzis2269742
ONVZ441310
VGZ4014209
Zorg en Zekerheid485838
Bron

NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
10 mei 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De marktaandelen per concern zijn berekend op basis van het aantal verzekerden per zorgverzekeraar. Deze aantallen komen uit de gegevens van Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag die Vektis jaarlijks, mede voor de NZa, uitvraagt bij de zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars en concerns zijn vastgelegd bij de NZa. Zorgverzekeraars melden aanvang, beëindiging, fusies en naamswijziging bij de NZa. De marktaandelen zijn uitgedrukt in totaal aantal verzekerden.

Bronnen

  • NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

  • NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag