Zorgverzekeringconcerns: marktaandeel

Het marktaandeel van de vier grootste zorgverzekeringsconcerns is
86,5
procent
Verslagjaar
2018
Bron
NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

Dit kerncijfer toont het aantal verzekerden per zorgverzekeringsconcern ten opzichte van het totale aantal verzekerden. Dit is relevant om te weten wat de marktverhoudingen van de zorgverzekeraars zijn. In 2018 zijn er in Nederland 10 concerns, gevormd door 23 verzekeraars.

  • Naar concern

Marktaandeel zorgverzekeringconcerns

ConcernMarktaandeel
Achmea5103566
ASR344081
CZ3619823
DSW643791
Eno166751
IptiQ198616
Menzis2243572
ONVZ470173
VGZ3814466
Zorg en Zekerheid488457
Bron

NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
4 december 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De marktaandelen per concern zijn berekend op basis van het aantal verzekerden per zorgverzekeraar. Deze aantallen komen uit de gegevens van Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag die Vektis jaarlijks, mede voor de NZa, uitvraagt bij de zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars en concerns zijn vastgelegd bij de NZa. Zorgverzekeraars melden aanvang, beëindiging, fusies en naamswijziging bij de NZa. De marktaandelen zijn uitgedrukt in totaal aantal verzekerden.

Bronnen

  • NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

  • NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag