Titel (titel niet zichtbaar)

16 procent

van de volwassenen ontvangt zorg en ondersteuning

 

Verslagjaar: 2016
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)/SCP Onderzoek Zorggebruik

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage zelfstandig wonende volwassenen van 18 jaar en ouder dat zorg en/of ondersteuning ontvangt. Het gaat daarbij zowel om hulp die mensen krijgen van informele helpers als de hulp van particulier en publiek gefinancierde helpers.

Naar leeftijd

Sla de grafiek Percentage ontvangen zorg en ondersteuning over en ga naar de datatabel

* Betreft alle zelfstandig wonende personen van 18 jaar en ouder, ook die geen zorg en ondersteuning ontvangen

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)/SCP (OZG’16)
Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens 
24 april 2018
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Zorg en ondersteuning op SCP.nl 

Naar type hulp en hulpverlener

Sla de grafiek Percentage ontvangen zorg en ondersteuning over en ga naar de datatabel

* Betreft alle zelfstandig wonende personen van 18 jaar en ouder, ook die geen zorg en ondersteuning ontvangen

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)/SCP (OZG’16)
Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens 
24 april 2018
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Zorg en ondersteuning op SCP.nl 

Om inzicht te krijgen in (veranderingen in) het gebruik van zorg en ondersteuning verzamelt het Sociaal en Cultureel Planbureau ( SCP) op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) met het Onderzoek Zorggebruik (OZG) gegevens over onder meer gezondheidsbeperkingen en het gebruik van zorg en ondersteuning. Dit doet het SCP in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)). Het OZG is gestart in april 2014 en afgerond in december 2016.