Zorg en ondersteuning

16
procent
van de volwassenen ontvangt zorg en ondersteuning
Verslagjaar
2016
Bron
CBS/SCP Onderzoek Zorggebruik

Dit kerncijfer betreft het percentage zelfstandig wonende volwassenen van 18 jaar en ouder dat zorg en/of ondersteuning ontvangt. Het gaat daarbij zowel om hulp die mensen krijgen van informele helpers als de hulp van particulier en publiek gefinancierde helpers.

  • Naar leeftijd
  • Naar type hulp en hulpverlener

Percentage ontvangen zorg en ondersteuning

18 jaar en ouder*
TotaalPubliek gefinancierde hulpParticulier gefinancierde hulpInformele hulp
18-34 jaar10,45,31,36,6
35-54 jaar12,54,41,58,9
55-74 jaar16,46,53,79,7
>75 jaar41,424,413,118,2
Totaal15,77,13,29,4
Bron

CBS/SCP (OZG’16)

* Betreft alle zelfstandig wonende personen van 18 jaar en ouder, ook die geen zorg en ondersteuning ontvangen

Verslagjaar
2016
Updatefrequentie
Onregelmatig

Percentage ontvangen zorg en ondersteuning

18 jaar en ouder*
TotaalPubliek gefinancierde hulpParticulier gefinancierde hulpInformele hulp
Huishoudelijke hulp12,23,42,77,7
Pers. verzorging3,41,50,12,1
Verpleging1,91,500,5
Begeleiding4,12,80,51,4
Bron

CBS/SCP (OZG’16)

* Betreft alle zelfstandig wonende personen van 18 jaar en ouder, ook die geen zorg en ondersteuning ontvangen

Verslagjaar
2016
Updatefrequentie
Onregelmatig

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Om inzicht te krijgen in (veranderingen in) het gebruik van zorg en ondersteuning verzamelt het Sociaal en Cultureel Planbureau ( SCP) op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS) met het Onderzoek Zorggebruik (OZG) gegevens over onder meer gezondheidsbeperkingen en het gebruik van zorg en ondersteuning. Dit doet het SCP in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS). Het OZG is gestart in april 2014 en afgerond in december 2016.

Bronnen

  • CBS/SCP (OZG’16)