Zorg en ondersteuning

16
procent
van de volwassenen ontvangt zorg en ondersteuning
Verslagjaar
2016
Bron
CBS/SCP Onderzoek Zorggebruik

Dit kerncijfer betreft het percentage zelfstandig wonende volwassenen van 18 jaar en ouder dat zorg en/of ondersteuning ontvangt. Het gaat daarbij zowel om hulp die mensen krijgen van informele helpers als de hulp van particulier en publiek gefinancierde helpers.

  • Naar leeftijd
  • Naar type hulp en hulpverlener

Percentage ontvangen zorg en ondersteuning

18 jaar en ouder*
TotaalPubliek gefinancierde hulpParticulier gefinancierde hulpInformele hulp
18-34 jaar10,45,31,36,6
35-54 jaar12,54,41,58,9
55-74 jaar16,46,53,79,7
>75 jaar41,424,413,118,2
Totaal15,77,13,29,4
Bron

CBS/SCP (OZG’16)

* Betreft alle zelfstandig wonende personen van 18 jaar en ouder, ook die geen zorg en ondersteuning ontvangen

Verslagjaar
2016
Updatefrequentie
Onregelmatig

Percentage ontvangen zorg en ondersteuning

18 jaar en ouder*
TotaalPubliek gefinancierde hulpParticulier gefinancierde hulpInformele hulp
Huishoudelijke hulp12,23,42,77,7
Pers. verzorging3,41,50,12,1
Verpleging1,91,500,5
Begeleiding4,12,80,51,4
Bron

CBS/SCP (OZG’16)

* Betreft alle zelfstandig wonende personen van 18 jaar en ouder, ook die geen zorg en ondersteuning ontvangen

Verslagjaar
2016
Updatefrequentie
Onregelmatig

Verantwoording

Om inzicht te krijgen in (veranderingen in) het gebruik van zorg en ondersteuning verzamelt het Sociaal en Cultureel Planbureau ( SCP) op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS) met het Onderzoek Zorggebruik (OZG) gegevens over onder meer gezondheidsbeperkingen en het gebruik van zorg en ondersteuning. Dit doet het SCP in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS). Het OZG is gestart in april 2014 en afgerond in december 2016.

Bronnen

  • CBS/SCP (OZG’16)