Wanbetalers zorgverzekering

214.113
verzekeringsplichtigen
zijn als wanbetaler aangemeld bij het CAK
Peildatum
1 juli 2019
Bron
CAK

Dit kerncijfer betreft het aantal mensen van 18 jaar en ouder dat verzekerd is voor de Zorgverzekeringswet, maar een achterstand heeft bij de betaling van hun premie. Een wanbetaler is een verzekeringnemer die voor de zorgverzekering een premieschuld heeft ter hoogte van zes of meer maandpremies, en is aangemeld bij het CAK. Het CAK betaalt compensatie aan zorgverzekeraars. Wanbetalers zitten in een bestuursrechtelijk premieregime (d.w.z. een verhoogde premie betalen aan het CAK).

  • Naar geslacht
  • Naar leeftijd
  • Naar type uitkering

Wanbetalers zorgverzekering

LeeftijdenTotaal mannen en vrouwenMannenVrouwen
18 jaar of ouder1,51,91,1
Bron

CBS

Verslagjaar
2018
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
17 oktober 2019
Updatefrequentie
Onregelmatig

Wanbetalers zorgverzekering

LeeftijdenWanbetalers zorgverzekering (relatief)Perioden
18 of 19 jaar0,52018*
20 tot 25 jaar1,92018*
25 tot 30 jaar2,52018*
30 tot 35 jaar2,72018*
35 tot 40 jaar2,52018*
40 tot 45 jaar2,12018*
45 tot 50 jaar1,92018*
50 tot 55 jaar1,62018*
55 tot 60 jaar1,22018*
60 tot 65 jaar0,82018*
65 tot 70 jaar0,52018*
70 tot 75 jaar0,32018*
75 tot 80 jaar0,22018*
80 jaar of ouder0,12018*
Bron

CBS

Verslagjaar
2018
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
17 oktober 2019
Updatefrequentie
Onregelmatig

Wanbetalers zorgverzekering

PeriodenPersoon met minimaal één uitkeringPersoon met een arbeidsongesch.uitk.Persoon met een bijstandsuitkeringPersoon met een werkloosheidsuitkeringPersoon met een IOAW- of IOAZ-uitkering
2017*5,33,39,13,64,1
Bron

CBS

Verslagjaar
2017
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
17 januari 2019
Updatefrequentie
Onregelmatig
  • Regionaal

Wanbetalers zorgverzekering 2017

Per gemeente
Wanbetalers: Regionaal Wanbetalers zorgverzekering 2017
Bron

CBS

Verslagjaar
2017
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
16 april 2019
Updatefrequentie
Onregelmatig

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De cijfers van CBS zijn gebaseerd op de cijfers van Zorginstituut Nederland (t/m 2015) en het CAK (vanaf 2016), met dien verstande dat CBS alleen uitsplitsingen kan maken voor de wanbetalers die per 31 december staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Daarnaast worden in de CBS-cijfers personen met een stabilisatieovereenkomst niet meegeteld. De grafieken met uitsplitsingen naar leeftijd en naar type uitkering zijn daardoor gebaseerd op een iets kleiner aantal wanbetalers dan het aantal volgens het CAK. Uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd en uitkeringsgerechtigden kunnen achterlopen op het publicatiejaar in de rest van de cijfers. Een verdere verantwoording van de cijfers van het CAK is te vinden op VWS Verzekerdenmonitor. Het kerncijfer krijgt ieder kwartaal een update. Het ultimo cijfer verandert eens per jaar. De uitsplitsingen van het CBS (geslacht, leeftijd, naar type uitkering) verschijnen onregelmatig.

Bronnen

  • CBS

  • Zorginstituut Nederland/CAK