Titel (titel niet zichtbaar)

168.507 verzekeringsplichtigen

zijn als wanbetaler aangemeld bij het CAK Centraal Administratie Kantoor

 

Peildatum: eerste kwartaal 2022 (*voorlopig cijfer)
Bron: CAK

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal mensen van 18 jaar en ouder dat verzekerd is voor de Zorgverzekeringswet, maar een achterstand heeft bij de betaling van hun premie. Een wanbetaler is een verzekeringnemer die voor de zorgverzekering een premieschuld heeft ter hoogte van zes of meer maandpremies, en is aangemeld bij het CAK Centraal Administratie Kantoor. Het CAK betaalt compensatie aan zorgverzekeraars. Wanbetalers zitten in een bestuursrechtelijk premieregime (d.w.z. een verhoogde premie betalen aan het CAK).

Naar geslacht

Sla de grafiek Wanbetalers zorgverzekering over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
Verslagjaar 
2020 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
8 december 2021
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Wanbetalers Zvw op CBS StatLine.nl 

Naar leeftijd

Sla de grafiek Wanbetalers zorgverzekering over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
Verslagjaar 
2020 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
8 december 2021
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Wanbetalers Zvw op CBS StatLine.nl 

Naar type uitkering

Sla de grafiek Naar type uitkering over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
Verslagjaar 
2020 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
28 februari 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Wanbetalers Zvw op CBS StatLine.nl 

Trend

Sla de grafiek Trend in wanbetalers zorgverzekering over en ga naar de datatabel

Het cijfer van 2020 en 2021 zijn (mogelijk) beïnvloed door de COVID-19 pandemie.
Bron 
Zorginstituut Nederland/CAK Centraal Administratie Kantoor
Verslagjaar t/m
31 december 2021
Laatste update gegevens 
14 februari 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Verzekerdenmonitor 2021 op www.rijksoverheid.nl 

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Wanbetalers zorgverzekering 2019

 

Per gemeente

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
Verslagjaar 
2019 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
18 december 2020
Updatefrequentie  
Onregelmatig
Meer info
CBS Maatwerk 
Wanbetalers zorgverzekering op VZinfo.nl (kaart) 

De cijfers van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek zijn gebaseerd op de cijfers van Zorginstituut Nederland (t/m 2015) en het CAK Centraal Administratie Kantoor (vanaf 2016), met dien verstande dat CBS alleen uitsplitsingen kan maken voor de wanbetalers die per 31 december staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Daarnaast worden in de CBS-cijfers personen met een stabilisatieovereenkomst niet meegeteld. De grafieken met uitsplitsingen naar leeftijd en naar type uitkering zijn daardoor gebaseerd op een iets kleiner aantal wanbetalers dan het aantal volgens het CAK. Uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd en uitkeringsgerechtigden kunnen achterlopen op het publicatiejaar in de rest van de cijfers. Een verdere verantwoording van de cijfers van het CAK is te vinden op VWS Verzekerdenmonitor . Het kerncijfer krijgt ieder kwartaal een update. Het ultimo cijfer verandert eens per jaar. De uitsplitsingen van het CBS (geslacht, leeftijd, naar type uitkering) verschijnen onregelmatig.