Verloskunde: gevoelige ziekenhuizen

Het aantal gevoelige ziekenhuizen voor acute verloskunde is
13
Verslagperiode
t/m juni 2020
Bron
RIVM

Dit kerncijfer betreft het aantal gevoelige ziekenhuizen voor acute verloskunde. Een ziekenhuis is gevoelig wanneer door sluiting van de afdeling acute verloskunde het aantal mensen dat niet binnen 45 minuten met een ambulance naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met acute verloskunde kan worden gebracht toeneemt.

  • Regionaal

Locaties gevoelige ziekenhuizen acute verloskunde

Verslagjaar
2020
Laatste update gegevens
22 juli 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Verantwoording

Voor de berekening van het kerncijfer is uitgegaan van 75 ziekenhuislocaties met aanbod van acute verloskunde. De bereikbaarheidsanalyse rekent met 224 standplaatsen in de ambulancezorg waarvandaan 24/7-uurs paraatheid wordt aangeboden. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde 2020 op www.rivm.nl.

Bronnen

  • RIVM