Verloskunde: gevoelige ziekenhuizen (titel niet zichtbaar)

Het aantal gevoelige ziekenhuizen voor acute verloskunde is

32

 

Verslagjaar: t/m juni 2023
Bron: RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal gevoelige ziekenhuizen voor acute verloskunde. Een ziekenhuis is gevoelig wanneer door sluiting van de afdeling acute verloskunde het aantal mensen dat niet binnen 45 minuten met een ambulance naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met acute verloskunde kan worden gebracht toeneemt.

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal gevoelige ziekenhuizen acute verloskunde over en ga naar de datatabel
  • Peildatum  juni 2023

Bron 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar t/m
juni 2023
Laatste update gegevens  
17 juni 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers op www.rivm.nl

Regionaal

Locaties gevoelige ziekenhuizen acute verloskunde

Kaart NL Locaties gevoelige ziekenhuizen acute verloskunde t/m juli 2023

Regionaal

Bron 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar t/m
juni 2023
Laatste update gegevens 
17 juni 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Acute zorg op VZinfo.nl (Regionaal)

Voor de berekening van het kerncijfer is uitgegaan van 74 ziekenhuislocaties met aanbod van acute verloskunde. De bereikbaarheidsanalyse rekent met 225 standplaatsen in de ambulancezorg waarvandaan 24/7-uurs paraatheid wordt aangeboden. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde 2022 op rivm.nl.