Verloskunde: gevoelige ziekenhuizen

Het aantal gevoelige ziekenhuizen voor acute verloskunde is
13
Verslagperiode
t/m november 2018
Bron
RIVM

Dit kerncijfer betreft het aantal gevoelige ziekenhuizen voor acute verloskunde. Een ziekenhuis is gevoelig wanneer door sluiting van de afdeling acute verloskunde het aantal mensen dat niet binnen 45 minuten met een ambulance naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met acute verloskunde kan worden gebracht toeneemt.

  • Regionaal

Locaties gevoelige ziekenhuizen acute verloskunde

Bron

RIVM

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
14 februari 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Voor de berekening van het kerncijfer is uitgegaan van 81 ziekenhuislocaties met aanbod van acute verloskunde. De bereikbaarheidsanalyse rekent met 205 standplaatsen in de ambulancezorg waarvandaan 24/7-uurs paraatheid wordt aangeboden. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Analyse gevoelige ziekenhuizen op rivm.nl.

Bronnen

  • RIVM