Verloskunde: gevoelige ziekenhuizen (titel niet zichtbaar)

Het aantal gevoelige ziekenhuizen voor acute verloskunde is

14

 

Verslagjaar: juli 2021
Bron: RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal gevoelige ziekenhuizen voor acute verloskunde. Een ziekenhuis is gevoelig wanneer door sluiting van de afdeling acute verloskunde het aantal mensen dat niet binnen 45 minuten met een ambulance naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met acute verloskunde kan worden gebracht toeneemt.

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal gevoelige ziekenhuizen acute verloskunde over en ga naar de datatabel
  • Peildatum 1 juli 2021

Bron 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar t/m
juli 2021
Laatste update gegevens  
13 juli 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers op www.rivm.nl

Regionaal

Locaties gevoelige ziekenhuizen acute verloskunde

Gevoelige locaties Acute verloskunde 2021 ritduur

Regionaal

Bron 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar
juli 2021
Laatste update gegevens  
13 juli  2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Acute zorg op VZinfo.nl (Regionaal) (externe link)

Voor de berekening van het kerncijfer is uitgegaan van 75 ziekenhuislocaties met aanbod van acute verloskunde 228 standplaatsen. De bereikbaarheidsanalyse rekent met 224 standplaatsen in de ambulancezorg waarvandaan 24/7-uurs paraatheid wordt aangeboden. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde 2021 op rivm.nl.