Titel (titel niet zichtbaar)

99,5 procent

van de vrouwen kan binnen 45 minuten een afdeling acute verloskunde bereiken

 

Peildatum: juni 2024
Bron: RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 

Ambulance: bereik acute verloskunde binnen 45 min (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage vrouwen in de vruchtbare leeftijd dat met de ambulance binnen 45 minuten naar een afdeling acute verloskunde vervoerd kan worden. Beleidsregels stellen dat de spreiding van afdelingen acute verloskunde zodanig dient te zijn dat iedere vrouw in de vruchtbare leeftijd die in Nederland woont binnen 45 minuten na melding van een spoedeisende hulpvraag naar een afdeling verloskunde vervoerd kan worden door een ambulance.

Trend

Sla de grafiek Trend vrouwen binnen 45 minuten vervoerd naar ziekenhuis met acute verloskunde over en ga naar de datatabel

Bron 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Peildatum
juni 2024
Laatste update gegevens 
25 juni 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute verloskunde 2024 Analyse gevoelige ziekenhuizen (rivm.nl)(PDF)
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Ritduur naar dichtsbijzijnde acute verloskunde

Met ambulance, 24/7 acute verloskunde (74 locaties)

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 
Peildatum
juni 2024
Laatste update gegevens 
25 juni 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Acute zorg op VZinfo.nl (Regionaal)

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.