Ambulance: bereik acute verloskunde binnen 45 minuten

99,9
procent
van de vrouwen kan binnen 45 minuten een afdeling acute verloskunde bereiken
Verslagperiode
2020
Bron
RIVM

Dit kerncijfer betreft het percentage vrouwen in de vruchtbare leeftijd dat met de ambulance binnen 45 minuten naar een afdeling acute verloskunde vervoerd kan worden. Beleidsregels stellen dat de spreiding van afdelingen acute verloskunde zodanig dient te zijn dat iedere vrouw in de vruchtbare leeftijd die in Nederland woont binnen 45 minuten na melding van een spoedeisende hulpvraag naar een afdeling verloskunde vervoerd kan worden door een ambulance.

  • Trend

Trend vrouwen binnen 45 minuten vervoerd naar ziekenhuis met acute verloskunde

Vrouwen 15 tot 45 jaar
JaarPercentage
201599,9
201699,8
201799,8
201899,9
201999,9
202099,9
Bron

RIVM

Verslagperiode t/m
2020
Laatste update gegevens
22 juli 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks
  • Regionaal

Reistijd naar dichtstbijzijnde acute verloskunde

Met ambulance, SEH 24 uur open (75 locaties)
  • Peildatum juni 2020
Bron

RIVM

Verslagjaar
2020
Laatste update gegevens
22 juli 2020
Updatefrequentie
Onregelmatig

Verantwoording

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Bronnen

  • RIVM