Titel (titel niet zichtbaar)

De gemiddelde dichtheid van sportaccommodaties is

21,7 per 10.000 inwoners

 

Verslagjaar: 2023

Bron: Mulier Instituut, Databestand SportAanbod

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft de dichtheid van sportaccommodaties in Nederland, gemeten als het gemiddelde voorzieningenniveau per 10.000 inwoners.

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Sportaccommodaties

per gemeente

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
Mulier Instituut, Databestand SportAanbod 
Peildatum 
2022
Laatste update gegevens
2 februari 2023
Updatefrequentie  
Een maal per twee jaar
Meer info
Databestand SportAanbod op Mulierinstituur.nl 
Sportaccommodaties op sportenbewegenincijfers.nl
Sportaccommodaties op Kernindicatoren sportenbewegenincijfers.nl 

In de berekening van de dichtheid van sportaccommodaties zijn accommodaties voor actieve sportbeoefening door amateurs meegenomen. Hierbij is rekening gehouden met verschillen in de diversiteit en capaciteit van sportaccommodaties. Een sporthal is bijvoorbeeld geschikt voor meer sportdisciplines dan een rugbyveld. En op een tennispark met 5 banen kunnen minder mensen tegelijkertijd sporten dan op een tennis park met 15 banen. Sportaccommodaties is onderdeel van een set Kernindicatoren van Sport en Bewegen. De kernindicator sportaccommodaties is in 2015 voor het eerst bepaald. Het absolute getal krijgt betekenis door het volgen van de kernindicator in de tijd en is nu vooral interessant voor het vergelijken van regio’s.