titel

1.971.000 personen

hebben contact gehad met de huisartsenpraktijk voor twee of meer chronische aandoeningen

 

Verslagjaar: 2019
Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

titel

Dit kerncijfer betreft het totaal aantal personen dat gedurende een jaar ( jaarprevalentie) contact had met de huisartsenpraktijk voor twee of meer chronische aandoeningen. Een ‘chronische aandoening’ is hier gedefinieerd als een aandoening waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel. Dit cijfer geeft een schatting voor het zorggebruik in de huisartsenpraktijk voor multimorbiditeit. De diagnose kan gesteld zijn door de huisarts of de diagnose kan overgenomen zijn van een andere zorgverlener.

Naar leeftijd

Sla de grafiek Contact met huisartsenpraktijk voor twee of meer chronische aandoeningen over en ga naar de datatabel

Het aantal persoonsjaren in een kalenderjaar is gelijk aan de totale registratieduur (uitgedrukt in jaren) van alle patiënten in een huisartsenpraktijk.

Bron
Nivel Zorgregistraties eerste lijn
Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
14 september 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Cijfers op Nivel Zorgregistraties eerste lijn
Multimorbiditeit op VZinfo.nl

Het gaat om personen die contact hebben gehad met de huisartsenpraktijk (zowel huisarts als POH), waarbij een diagnose in het medisch dossier is geregistreerd. Onder contact met de huisartsenpraktijk vallen: bezoeken aan de praktijk, telefonische consulten, e-mailconsulten en huisbezoeken.
De aanvraag van een herhaalrecept valt niet onder contact met de huisartsenpraktijk.
In totaal zijn er meer personen bij de huisarts bekend met multimorbiditeit, maar die hebben niet jaarlijks voor twee of meer van hun chronische aandoeningen contact met de huisartsenpraktijk.

Informatie over de bron Nivel Zorgregistraties eerste lijn is te vinden op Nivel.nl. De selectie van aandoeningen waarop dit kerncijfer is gebaseerd, is te vinden bij Chronische aandoeningen en multimorbiditeit op VZinfo.nl.