Multimorbiditeit: aantal personen in zorg bij de huisarts

1.971.000
personen
hebben contact gehad met de huisartsenpraktijk voor twee of meer chronische aandoeningen
Verslagjaar
2019
Bron
Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Dit kerncijfer betreft het totaal aantal personen dat gedurende een jaar ( jaarprevalentie) contact had met de huisartsenpraktijk voor meer dan één chronische aandoening. Een ‘chronische aandoening’ is hier gedefinieerd als een aandoening waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel. Dit cijfer geeft een schatting voor het zorggebruik in de huisartsenpraktijk voor multimorbiditeit. De diagnose kan gesteld zijn door de huisarts of de diagnose kan overgenomen zijn van een andere zorgverlener.

  • Naar leeftijd

Contact met huisartsenpraktijk voor twee of meer chronische aandoeningen

LeeftijdMannenVrouwen
0 tot 5 jaar107,7
5 tot 10 jaar7,76,9
10 tot 15 jaar7,89,1
15 tot 20 jaar6,59,2
20 tot 25 jaar5,711,9
25 tot 30 jaar8,114,3
30 tot 35 jaar10,418,3
35 tot 40 jaar15,825,4
40 tot 45 jaar26,235,7
45 tot 50 jaar45,658,5
50 tot 55 jaar76,598,6
55 tot 60 jaar124,4149,9
60 tot 65 jaar193,4219,1
65 tot 70 jaar276,7296,1
70 tot 75 jaar351,8371,9
75 tot 80 jaar431,2447,2
80 tot 85 jaar482,8492,3
85 jaar of ouder503,9502,7
Bron

 Nivel Zorgregistraties eerste lijn

* Het aantal persoonsjaren in een kalenderjaar is gelijk aan de totale registratieduur (uitgedrukt in jaren) van alle patiënten in een huisartsenpraktijk.

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
14 september 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Het gaat om personen die contact hebben gehad met de huisartsenpraktijk (zowel huisarts als POH), waarbij een diagnose in het medisch dossier is geregistreerd. Onder contact met de huisartsenpraktijk vallen: bezoeken aan de praktijk, telefonische consulten, e-mailconsulten en huisbezoeken.
De aanvraag van een herhaalrecept valt niet onder contact met de huisartsenpraktijk.
In totaal zijn er meer personen bij de huisarts bekend met multimorbiditeit, maar die hebben niet jaarlijks voor twee of meer van hun chronische aandoeningen contact met de huisartsenpraktijk.

Informatie over de bron Nivel Zorgregistraties eerste lijn is te vinden op Nivel.nl. De selectie van aandoeningen waarop dit kerncijfer is gebaseerd, is te vinden bij Chronische aandoeningen en multimorbiditeit op VZinfo.nl.

Bronnen

  •  Nivel Zorgregistraties eerste lijn