Titel (titel niet zichtbaar)

Het aantal beëindigde jeugdhulptrajecten is

129.390*
 

Verslagjaar:  2022 2e halfjaar 

Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Jeugdmonitor/StatLine

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal beëindigde jeugdhulptrajecten dat kinderen en jongeren (jeugd van 0-18 jaar, eventueel met uitloop tot 23 jaar) op enig moment in de verslagperiode hebben ontvangen.

Naar reden beëindiging

Sla de grafiek Jeugdhulptrajecten over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar 
2023 1e halfjaar (* Voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
1 november 2023
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jeugdhulptrajecten op CBS Jeugdmonitor StatLine
Jeugdhulpindicatoren op jeugdmonitor.cbs.n

Naar duur van het traject

Sla de grafiek Jeugdhulptrajecten over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar 
2023 1e halfjaar (* Voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
1 november 2023
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jeugdhulptrajecten op CBS Jeugdmonitor StatLine
Jeugdhulpindicatoren op jeugdmonitor.cbs.nl

Trend

Sla de grafiek Trend in jeugdhulptrajecten naar reden beëindiging over en ga naar de datatabel
  • Vanaf 2021 is er een toename in het aantal jeugdhulpaanbieders dat gegevens aanlevert. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2021 niet goed te vergelijken met eerdere jaren. 
  • Het aantal voortijdig afgesloten trajecten is in alle jaren een onderschatting, omdat niet van alle beëindigde trajecten de reden van beëindiging bekend is. Naar verwachting is de mate van onderschatting in alle jaren min of meer hetzelfde.
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar t/m
2023 1e halfjaar (*(Nader) voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
1 november 2023
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jeugdhulptrajecten op CBS Jeugdmonitor StatLine
Jeugdhulpindicatoren op jeugdmonitor.cbs.nl

Alle aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen leveren hun gegevens met betrekking tot beëindigde jeugdhulptrajecten aan het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). (Gecertificeerde instellingen voeren jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uit). Deze gegevens worden gecombineerd en aangevuld met registratiegegevens uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden van het CBS en gegevens uit de Basisregistratie Personen.

Vanaf 2021 is er een toename in het aantal jeugdhulpaanbieders dat gegevens aanlevert. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2021 niet goed te vergelijken met eerdere jaren. Voor meer informatie over deze wijziging en de gevolgen, zie: Toelichting trendbreuk jeugdzorgcijfers 2020 en 2021

Het kerncijfer over het totale aantal afgesloten trajecten loopt een half jaar achter ten opzichte van de uitsplitsingen binnen dit kerncijfer. De uitsplitsingen worden gepubliceerd zodra er voorlopige cijfers zijn, maar het totale aantal beëindigde trajecten wordt pas gepubliceerd als dit cijfer nader voorlopig of definitief is, omdat dit cijfer meestal veel hoger is dan het voorlopige cijfer. Dit komt doordat er niet voor alle trajecten een einddatum wordt aangeleverd bij het CBS. Als het traject in het halfjaar erna niet in de data terug wordt gezien, voorziet het CBS het met terugwerkende kracht alsnog van een einddatum. Deze einddatum wordt dan bepaald op basis van de gemiddelde duur van trajecten van dezelfde hulpvorm bij de betreffende aanbieder. De reden van beëindiging wordt dan op ‘onbekend’ gezet.