Titel (titel niet zichtbaar)

Het aantal beëindigde jeugdhulptrajecten is

114.085*
 

Verslagjaar:  2021 1e halfjaar (* voorlopig cijfer)

Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Jeugdmonitor/StatLine

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal beëindigde jeugdhulptrajecten dat kinderen en jongeren (jeugd van 0-18 jaar) op enig moment in de verslagperiode hebben ontvangen (eventueel met uitloop tot 23 jaar).

Naar reden beëindiging

Sla de grafiek Jeugdhulptrajecten over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar 
2021 1e halfjaar (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
16 december 2021
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jeugdhulpindicatoren op jeugdmonitor.cbs.nl
Jeugdhulptrajecten op CBS Jeugdmonitor StatLine

Naar duur van het traject

Sla de grafiek Jeugdhulptrajecten over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar 
2021 1e halfjaar (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
16 december 2021
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jeugdhulpindicatoren op jeugdmonitor.cbs.nl
Jeugdhulptrajecten op CBS Jeugdmonitor StatLine

Trend

Sla de grafiek Trend in jeugdhulptrajecten naar reden beëindiging over en ga naar de datatabel

Vanaf 2021 is er een toename in het aantal jeugdhulpaanbieders dat gegevens aanlevert. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2021 niet goed te vergelijken met eerdere jaren. 

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar t/m
2021 1e halfjaar (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
16 december 2021
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jeugdhulpindicatoren op jeugdmonitor.cbs.nl
Jeugdhulptrajecten op CBS Jeugdmonitor StatLine

Alle aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen leveren hun gegevens met betrekking tot beëindigde jeugdhulptrajecten aan het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek. (Gecertificeerde instellingen voeren jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uit). Deze gegevens worden gecombineerd en aangevuld met registratiegegevens uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden van het CBS en gegevens uit de Basisregistratie Personen.

Vanaf 2021 is er een toename in het aantal jeugdhulpaanbieders dat gegevens aanlevert. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2021 niet goed te vergelijken met eerdere jaren. Voor meer informatie over deze wijziging en de gevolgen, zie: Toelichting trendbreuk jeugdzorgcijfers 2020 en 2021