GGZ: financiële toegankelijkheid

5,5 procent

van de volwassenen met een ernstige psychische aandoening ervaart onvoldoende zorg te krijgen vanwege financiële redenen
 

Verslagjaar: 2022
Bron: Panel Psychisch Gezien

GGZ: financiële toegankelijkheid

Dit kerncijfer betreft het percentage volwassenen (18 jaar en ouder) met een ernstige psychische aandoening ( EPA) dat zelf van oordeel is dat hij/zij onvoldoende zorg en ondersteuning van professionals krijgt vanwege financiële redenen.

Naar geslacht

Sla de grafiek Als onvoldoende ervaren financiële toegankelijkheid van zorg over en ga naar de datatabel

Bron 
Psychisch Gezien; Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2022
Laatste update gegevens  
28 februari 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Rapportages op www.psychischgezien.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Als onvoldoende ervaren financiële toegankelijkheid GGZ over en ga naar de datatabel

Bron 
Psychisch Gezien; Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2022
Laatste update gegevens  
28 februari 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Rapportages op www.psychischgezien.nl

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Als onvoldoende ervaren financiële toegankelijkheid GGZ over en ga naar de datatabel
  • Laag opleidingsniveau: t/m lager of voorbereidend beroepsonderwijs
  • Middelbaar opleidingsniveau: middelbaar beroepsonderwijs, HAVO of VWO
  • Hoog opleidingsniveau: HBO of hoger

Bron 
Psychisch Gezien; Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2022
Laatste update gegevens  
28 februari 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Rapportages op www.psychischgezien.nl

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in onvoldoende zorg vanwege financiële redenen over en ga naar de datatabel

Bron 
Psychisch Gezien; Trimbos-instituut
Verslagperiode t/m 
2022
Laatste update gegevens  
28 februari 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Rapportages op www.psychischgezien.nl

Dit kerncijfer is gebaseerd op gegevens van het panel Psychisch Gezien, een landelijk panel van mensen van 18 jaar en ouder met langdurig psychische problemen. Het hier gepresenteerde kerncijfer is gebaseerd op de leden die hebben aangegeven onvoldoende zorg te krijgen omdat de benodigde ondersteuning niet vergoed wordt en/of omdat zij een eigen bijdrage moeten betalen en hiervoor het geld niet hebben. Panel Psychisch Gezien is een initiatief van het Trimbos-instituut, samenwerkingspartners zijn onder anderen kenniscentrum Phrenos, Stichting MIND en Nivel. Meer informatie over het panel is te vinden op www.psychischgezien.nl.

Voor meer informatie betreffende opleidingsniveaus: zie Terminologie opleidingsniveaus.