GGZ: financiële toegankelijkheid

3,8 procent

van de volwassenen met een ernstige psychische aandoening ervaart onvoldoende zorg te krijgen vanwege financiële redenen
 

Verslagjaar: 2021
Bron: Panel Psychisch Gezien

GGZ: financiële toegankelijkheid

Dit kerncijfer betreft het percentage volwassenen (18 jaar en ouder) met een ernstige psychische aandoening ( EPA) dat zelf van oordeel is dat hij/zij onvoldoende zorg en ondersteuning van professionals krijgt vanwege financiële redenen.

Naar geslacht

Sla de grafiek Als onvoldoende ervaren financiële toegankelijkheid van zorg over en ga naar de datatabel

Bron 
Psychisch Gezien; Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
9 februari 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Rapportages op www.psychischgezien.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Als onvoldoende ervaren financiële toegankelijkheid GGZ over en ga naar de datatabel

Bron 
Psychisch Gezien; Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
9 februari 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Rapportages op www.psychischgezien.nl

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Als onvoldoende ervaren financiële toegankelijkheid GGZ over en ga naar de datatabel

Bron 
Psychisch Gezien; Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
9 februari 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Rapportages op www.psychischgezien.nl

Dit kerncijfer is gebaseerd op het panel Psychisch Gezien, een landelijk panel van mensen van 18 jaar en ouder met langdurig psychische problemen. Het hier gepresenteerde kerncijfer is gebaseerd op de leden die hebben aangegeven onvoldoende zorg te krijgen omdat de benodigde ondersteuning niet vergoed wordt en/of omdat zij een eigen bijdrage moeten betalen en hiervoor het geld niet hebben. Panel Psychisch Gezien is een initiatief van het Trimbos-instituut, samenwerkingspartners zijn kenniscentrum Phrenos, Stichting MIND en Nivel. Meer informatie over de peiling is te vinden op www.psychischgezien.nl.