Cannabisgebruik: volwassenen

7,8 procent

van de bevolking van 18 jaar en ouder heeft cannabis gebruikt

 

Verslagjaar: 2020
Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Trimbos-instituut

Cannabisgebruik: volwassenen (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat in het verslagjaar cannabis heeft gebruikt. 

Naar geslacht

Sla de grafiek Gebruik cannabis over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, bewerkt door Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2020
Laatste update gegevens  
11 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Drugsgebruik op VZinfo.nl
Nationale Drugs Monitor op Trimbos.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Gebruik cannabis over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, bewerkt door Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2020
Laatste update gegevens  
11 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Drugsgebruik op VZinfo.nl
Nationale Drugs Monitor op Trimbos.nl

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Gebruik cannabis over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, bewerkt door Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2020
Laatste update gegevens  
11 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Drugsgebruik op VZinfo.nl
Nationale Drugs Monitor op Trimbos.nl

Trend

Sla de grafiek Trend in gebruik cannabis over en ga naar de datatabel

De cijfers van 2009-2010 en 2014 hebben betrekking op de bevolking van 18-65 jaar, de cijfers van 2015-2018 op de bevolking van 18 jaar en ouder. Verder zijn de gegevens van 2009-2010 door verschil in meetmethoden slechts beperkt te vergelijken met 2014-2018. De cijfers van 2015-2019 zijn vergelijkbaar.  Het cijfer van 2020 is (mogelijk) beïnvloed door de COVID-19 pandemie.

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, bewerkt door Trimbos-instituut
Verslagjaar t/m
2020
Laatste update gegevens  
11 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Drugsgebruik op VZinfo.nl
Nationale Drugs Monitor op Trimbos.nl

Internationaal

Sla de grafiek Cannabisgebruik in het afgelopen jaar over en ga naar de datatabel
  • Volgorde op basis van totaal (mannen en vrouwen samen).
  • Doelgroep (15-64 jaar) wijkt af van kerncijfer (18 jaar en ouder).
  • Figuur presenteert EU Europese unie-landen en Noorwegen.
  • Peiljaar staat tussen haakjes.

Bron 
EMCDDA, Statistical Bulletin 2021
Verslagjaar  
2019 of meest recente beschikbare jaar
Laatste update gegevens  
6 oktober 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
EMCDDA, Statistical Bulletin
Drugsgebruik op VZinfo.nl (Internationaal)

Verantwoording van de cijfers is te vinden in de Gezondheidsenquete op cbs.nl. Voor de indeling van leeftijd en opleiding is gekozen voor aansluiting bij het Jaarbericht van de Nationale Drugs Monitor. Omdat middelengebruik meer prevalent is bij jongeren is leeftijd in meer detail weergegeven en is opleiding voor alle inwoners weergegeven en niet slechts vanaf 25 jaar. Deze indeling verschilt hiermee met de indeling van Statline en VZinfo.nl.

Meer informatie over het effect van COVID-19 op het cijfer van 2020 is te vinden  in de  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek publicatie 'Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020'.