Cannabisgebruik: volwassenen

7,6 procent

van de bevolking van 18 jaar en ouder heeft cannabis gebruikt

 

Verslagjaar: 2023
Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en Trimbos-instituut

Cannabisgebruik: volwassenen (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat in het verslagjaar cannabis heeft gebruikt. 

Naar geslacht

Sla de grafiek Gebruik cannabis over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), bewerkt door Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
4 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Drugsgebruik op VZinfo.nl
Nationale Drug Monitor op Trimbos.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Gebruik cannabis over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), bewerkt door Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
4 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Drugsgebruik op VZinfo.nl
Nationale Drug Monitor op Trimbos.nl

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Gebruik cannabis over en ga naar de datatabel
  • Laag opleidingsniveau: t/m lager of voorbereidend beroepsonderwijs
  • Middelbaar opleidingsniveau: middelbaar beroepsonderwijs, havo of vwo
  • Hoog opleidingsniveau: hbo of hoger

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), bewerkt door Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
4 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Drugsgebruik op VZinfo.nl
Nationale Drug Monitor op Trimbos.nl

Trend

Sla de grafiek Trend in gebruik cannabis over en ga naar de datatabel
  • De cijfers van 2007-2009 en 2014 hebben betrekking op de bevolking van 18-65 jaar, de cijfers van 2015-2022 op de bevolking van 18 jaar en ouder.
  • Verder zijn de gegevens van 2007-2009 door verschil in meetmethoden slechts beperkt te vergelijken met 2014. De cijfers van 2015-2022 zijn vergelijkbaar. 
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends. 

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), bewerkt door Trimbos-instituut
Verslagjaar t/m
2023
Laatste update gegevens  
4 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Drugsgebruik op VZinfo.nl
Nationale Drug Monitor op Trimbos.nl

Internationaal

Sla de grafiek Cannabisgebruik in het afgelopen jaar over en ga naar de datatabel
  • Ooit-gebruik: gebruik ooit in het leven.
  • Recent gebruik: gebruik in het afgelopen jaar.
  • Peiljaar staat tussen haakjes achter het land.

Bron 
EMCDDA, Statistical Bulletin 2023
Verslagjaar  
2021 of meest recente beschikbare jaar
Laatste update gegevens  
19 januari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
EMCDDA, Statistical Bulletin
Drugsgebruik op VZinfo.nl (Internationaal)

Verantwoording van de cijfers is te vinden in de Gezondheidsenquete op cbs.nl. Voor de indeling van leeftijd en opleiding is gekozen voor aansluiting bij het Jaarbericht van de Nationale Drugs Monitor. Omdat middelengebruik meer prevalent is bij jongeren is leeftijd in meer detail weergegeven en is opleiding voor alle inwoners weergegeven en niet slechts vanaf 25 jaar. Deze indeling verschilt hiermee met de indeling van Statline en VZinfo.nl. 

Voor meer informatie betreffende opleidingsniveaus: zie Terminologie opleidingsniveaus.