Bacteriële meningitis: aantal nieuwe gevallen

Het aantal nieuwe gevallen van bacteriële meningitis waartegen gevaccineerd wordt, is
34
Verslagjaar
2018
Bron
Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis (AMC/RIVM)

Dit kerncijfer betreft het aantal nieuwe gevallen van bacteriële meningitis waartegen gevaccineerd wordt (incidentie). Bacteriële meningitis kent een hoge mortaliteit en morbiditeit, ook als goede behandeling met antibiotica plaatsvindt. Bacteriële meningitis kan door verschillende soorten bacteriën worden veroorzaakt. In het Rijksvaccinatieprogramma zijn vaccins opgenomen tegen Haemophilus influenza type b ( Hib), meningokokken serogroepen ACWY en pneumokokken, waarmee getracht wordt het optreden van onder andere bacteriële meningitis te voorkomen. Het jaarlijks aantal gevallen van bacteriële meningitis waartegen gevaccineerd wordt, geeft weer hoe effectief de preventie door middel van het aanbieden van vaccinatie is voor het optreden van deze typen meningitis. Dit kerncijfer laat niet zien wat het effect is op het vóórkomen van andere infectieziekten, waartegen  deze vaccins bescherming bieden, zoals sepsis en longontsteking.

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl en op amc.nl.

Bronnen

  •  Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis, AMC/RIVM