Titel (titel niet zichtbaar)

147 Lyme diagnoses 

per 100.000 inwoners

 

Verslagjaar:  2021
Bron: Huisartsenpeiling RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het door huisartsen geschatte aantal gediagnostiseerde mensen met een erythema migrans (rode ring of vlek rond de plaats van de tekenbeet, die groter wordt) per 100.000 inwoners. Deze erythema migrans is het meest voorkomende verschijnsel van de ziekte van Lyme. Echter verschijnt niet bij iedereen die na een tekenbeet besmet is geraakt een rode kring of vlek, waardoor er sprake is van enige onderrapportage.

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal Lyme diagnoses* over en ga naar de datatabel

* O.b.v. door huisartsen geschatte aantal gediagnostiseerde mensen met een erythema migrans.
In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
Huisartsenpeiling RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar t/m 
2021
Laatste update gegevens  
4 september 2023
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Huisartsenpeiling RIVM beschikbaar op Tekenradar.nl

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Rode ring op de huid (erythema migrans) 2021

Per Gemeente

Krt NL per gemeente Rode ring op de huid (erythema migrans) 2021

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron 
Huisartsenpeiling  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar
2021
Laatste update gegevens  
4 september 2023
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Huisartsenpeiling RIVM beschikbaar op Tekenradar.nl

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)‐EPI verzorgt de surveillance van tekenbeten en Lymeziekte in Nederland sinds midden jaren negentig. Dat gebeurt voor een belangrijk deel via een periodieke huisartsenpeiling, die elke 3 tot 5 jaar wordt uitgevoerd. Na de peiling over 2017, is de nieuwe peiling aanvankelijk uitgesteld, vanwege de start van de COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19 pandemie. Begin 2022 is dit echter niet verder uitgesteld en heeft RIVM‐EPI alsnog een peiling onder huisartsen uitgevoerd naar het aantal consulten voor tekenbeten en het aantal diagnoses van de ziekte van Lyme in 2021. Het is niet uit te sluiten dat de algemene afname van huisartsbezoeken tijdens de COVID-19 pandemie van invloed is geweest op de cijfers over 2021. Meer informatie op www.tekenradar.nl.