Titel (titel niet zichtbaar)

Het aantal uren zorg verleend in de vorm van langdurige extramurale zorgfuncties is

17,5 miljoen

 

Verslagjaar: 2022 (*voorlopig cijfer)
Bron: Monitor Langdurige Zorg

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft de cumulatieve kwartaalcijfers over het volume in uren van langdurige extramurale zorg, gefinancierd uit de Wlz. De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit persoonsgebonden budgetten.

Actueel

Sla de grafiek Aantal uren extramurale zorg in natura over en ga naar de datatabel

Bron 
Monitor Langdurige Zorg 
Verslagjaar:
2022 (*voorlopig cijfer)
Laatste update gegevens 
5 april 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Zorg in natura op MLZ Statline 
Monitor Langdurige Zorg 

Extramurale zorgfuncties

Sla de grafiek Trend in aantal uren extramurale zorg in natura over en ga naar de datatabel

Bron 
Monitor Langdurige Zorg 
Verslagjaar t/m
2022 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
5 april 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Zorg in natura op MLZ Statline 
Monitor Langdurige Zorg  

De bekostigingscyclus in de Wlz is met ingang van 2018 gewijzigd, waarbij nacalculatie door de NZa alleen nog betrekking heeft op de totale productie en niet meer plaatsvindt op het niveau van afzonderlijke prestaties. Daarom moeten we voor de cijfers vanaf 2018 gebruik maken van de goedgekeurde declaraties op persoonsniveau die door de zorgkantoren worden doorgestuurd via Vektis (bron: Zorginstituut Nederland). Meer informatie over cijfers is te vinden in de Monitor Langdurige Zorg