Zorg zonder verblijf: volume extramurale zorgfuncties en dagactiviteiten

Het aantal uren zorg verleend in de vorm van extramurale zorgfuncties is
7,9*
miljoen
Verslagjaar
2017 nacalculatie
(* voorlopig cijfer)
Bron
Monitor Langdurige Zorg

Dit kerncijfer betreft de hoeveelheid door zorgaanbieders geleverde langdurige zorg, voor zover deze gefinancierd wordt uit de AWBZ (tot 2015) en uit de Wlz (vanaf 2015). De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit persoonsgebonden budgetten. Het gaat om zorg verleend in de vorm extramurale zorgfuncties; persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling en om zorg verleend in de vorm van dagactiviteiten. Dit kerncijfer betreft het volume (in aantal uren of dagdelen) op basis van nacalculatie en productieafspraken. 

  • Extramurale zorgfuncties
  • Dagactiviteiten

Aantal uren zorg zonder verblijf in natura

PeriodenPersoonlijke verzorgingVerplegingBegeleiding IndividueelBehandeling individueel
2017 nacalculatie*45987192357247
Bron

Monitor Langdurige Zorg 

Verslagjaar
Nacalculatie 2017
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
3 juni 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Aantal dagdelen zorg zonder verblijf in natura

PeriodenVerpleging en verzorging Gehandicaptenzorg
2017 nacalculatie*15184113
Bron

Monitor Langdurige Zorg 

Verslagjaar
Nacalculatie 2017
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
3 juni 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Vanaf 2015 wordt de langdurige zorg voor een deel gefinancierd uit de Wlz. Een deel van de langdurige zorg wordt vanaf 2015 gefinancierd uit andere wetten: Wmo, Jeugdwet en Zvw. Hierdoor is een trendbreuk zichtbaar in 2015. Meer informatie over cijfers is te vinden in de Monitor Langdurige Zorg

Bronnen

  • Monitor Langdurige Zorg