Titel (titel niet zichtbaar)

Het aantal dagen zorg verleend in de vorm van volledig pakket thuis is

8,8 miljoen


Verslagjaar:  2023 (*voorlopig cijfer)
Bron: Monitor Langdurige Zorg, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-StatLine

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft de cumulatieve kwartaalcijfers over het volume in dagen van langdurige zorg (volledig pakket thuis), gefinancierd uit de Wlz . De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit persoonsgebonden budgetten.

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal dagen volledig pakket thuis over en ga naar de datatabel

Bron 
Monitor Langdurige Zorg, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-StatLine
Verslagperiode t/m
2023 (*voorlopig cijfer)
Laatste update gegevens 
1 april 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Wlz-zorg in natura op MLZ CBS-Statline 
Monitor Langdurige Zorg 

Naar zorgsector

Sla de grafiek Trend in aantal dagen volledig pakket thuis over en ga naar de datatabel

Bron 
Monitor Langdurige Zorg, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-StatLine
Verslagperiode t/m
2023 (*voorlopig cijfer)
Laatste update gegevens 
1 april 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Wlz-zorg in natura op MLZ CBS-Statline 
Monitor Langdurige Zorg 

De bekostigingscyclus in de Wlz is met ingang van 2018 gewijzigd, waarbij nacalculatie door de NZa alleen nog betrekking heeft op de totale productie en niet meer plaatsvindt op het niveau van afzonderlijke prestaties. Daarom moeten we voor de cijfers vanaf 2018 gebruik maken van de goedgekeurde declaraties op persoonsniveau die door de zorgkantoren worden doorgestuurd via Vektis (bron: Zorginstituut Nederland). Meer informatie over cijfers is te vinden in de Monitor Langdurige Zorg