Titel (titel niet zichtbaar)

Het aantal dagen zorg verleend in de vorm van volledig pakket thuis is

3,7 miljoen

 

Verslagjaar:  2017 nacalculatie 

Bron: Monitor Langdurige Zorg

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft de hoeveelheid door zorgaanbieders geleverde langdurige zorg, voor zover deze gefinancierd wordt  uit de Wlz (vanaf 2015). De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit persoonsgebonden budgetten. Dit kerncijfer betreft volume op basis van nacalculatie en productieafspraken.

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal dagen volledig pakket thuis over en ga naar de datatabel

Met ingang van 2015 valt volledig pakket thuis Geestelijke gezondheidszorg onder de Wmo 2015. Vanaf 2015 beschrijven de cijfers alleen de Wlz-gefinancierde zorg.
Bron 
Monitor Langdurige Zorg 
Verslagperiode t/m
Nacalculatie 2017
Laatste update gegevens 
1 april 2021
Updatefrequentie 
Stopgezet
Meer info
Zorg in natura op MLZ Statline 
Monitor Langdurige Zorg 

Naar zorgsector

Sla de grafiek Trend in aantal dagen volledig pakket thuis over en ga naar de datatabel

Met ingang van 2015 valt volledig pakket thuis Geestelijke gezondheidszorg onder de Wmo 2015. De cijfers vanaf 2015 beschrijven alleen de Wlz-gefinancierde zorg.
Bron 
Monitor Langdurige Zorg 
Verslagperiode t/m
Nacalculatie 2017
Laatste update gegevens 
1 april 2021
Updatefrequentie 
Stopgezet
Meer info
Zorg in natura op MLZ Statline 
Monitor Langdurige Zorg 

Vanaf 2015 wordt de langdurige zorg voor een deel gefinancierd uit de Wlz. Een deel van de langdurige zorg wordt vanaf 2015 gefinancierd uit andere wetten: Wmo, Jeugdwet en Zvw. Hierdoor is een trendbreuk zichtbaar in 2015. Meer informatie over cijfers is te vinden in de Monitor Langdurige Zorg