Zorg in natura: volume volledig pakket thuis

Het aantal dagen zorg verleend in de vorm van volledig pakket thuis is
3,7*
miljoen
Verslagjaar
2017 nacalculatie
(* voorlopig cijfer)
Bron
Monitor Langdurige Zorg

Dit kerncijfer betreft de hoeveelheid door zorgaanbieders geleverde langdurige zorg, voor zover deze gefinancierd wordt uit de AWBZ (tot 2015) en uit de Wlz (vanaf 2015). De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit persoonsgebonden budgetten. Dit kerncijfer betreft volume op basis van nacalculatie en productieafspraken.
 

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Vanaf 2015 wordt de langdurige zorg voor een deel gefinancierd uit de Wlz. Een deel van de langdurige zorg wordt vanaf 2015 gefinancierd uit andere wetten: Wmo, Jeugdwet en Zvw. Hierdoor is een trendbreuk zichtbaar in 2015. Meer informatie over cijfers is te vinden in de Monitor Langdurige Zorg 

Bronnen

  • Monitor Langdurige Zorg