Zoönosen

Het aantal gemelde zieken als gevolg van een zoönose is
8.225
Verslagjaar
2018
Bron
RIVM

Dieren kunnen infectieziekten overbrengen naar de mens. Infectieziekten van dieren die besmettelijk zijn voor de mens worden zoönosen genoemd. Een aantal van deze zoönosen is meldingsplichtig conform de Wet publieke gezondheid ( Wpg). Daarnaast wordt een aantal andere zoönosen via een (vrijwillige) laboratoriumsurveillance gevolgd. Deze meldingen van zoönosen vormen een onderrapportage van het daadwerkelijke aantal zieken als gevolg van zoönosen, maar kunnen wel een beeld geven van het voorkomen van zoönosen in Nederland, inclusief de trend over de jaren.

  • Naar type zoönose

Zoönosen

JaarAntrax (*)Aviaire influenza (*)Botulisme (*)Brucellose (*)Orthohantavirus (*)Leptospirose (*)Listeriose (*)MERS-CoV (*)Psittacose (*)Q-koorts (*)Rabiës (*)Rift valley fever (*)STEC (*)Mycobacterium bovis (*)Tularemie (*)West-Nijl koorts (*)Echinococcus granulosus (**)Campylobacteriose (***)Salmonellose (***)
20182002364878064180048711204159451488
Bron

RIVM

* Meldingsplichtige ziekten
** Lab-surveillance
*** Sentinel lab-surveillance, waarna geschat voor Nederland

Zoönosen waarbij het aantal 0 is, zijn alleen zichtbaar in de tabelweergave.

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
9 januari 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Het kerncijfer laat de zoönosen zien die via de meldingsplicht en via de laboratoriumsurveillance worden geregistreerd. Er zijn meer zoönosen die ziekten veroorzaken, maar die zijn niet in dit cijfer opgenomen. Daarnaast is de laboratoriumsurveillance van salmonellose en campylobacteriose gebaseerd op een aantal grote laboratoria in Nederland. Dat betekent dat de gegevens van deze twee ziekten niet uit heel Nederland komen. Op basis van de dekkingsgraad en de geregistreerde aantallen is een schatting gemaakt van het totale aantal. Deze schattingen zijn meegenomen in het kerncijfer. Salmonella en Campylobacter zijn de meest voorkomende zoönosen en bepalen grotendeels de hoogte van het kerncijfer. Aan de andere kant is dit kerncijfer lager dan het daadwerkelijke aantal zieken door zoönosen. Dit komt, omdat alleen zieken in de registraties worden opgenomen als ze naar de arts zijn geweest, positief getest en gemeld zijn.

Bronnen

  • RIVM