Ziekenhuispatiënten: zorggerelateerde schade

7,1
procent
van de ziekenhuispatiënten loopt zorggerelateerde schade op
Verslagpjaar
2011/2012
Bron
Monitor Zorggerelateerde Schade (NIVEL/EMGO)

Dit kerncijfer betreft het percentage patiënten dat tijdens een opname in het ziekenhuis zorggerelateerde schade heeft opgelopen. Zorggerelateerde schade kan leiden tot tijdelijke of blijvende beperkingen, een verlengde opname of voortijdig overlijden. Ook wordt hier potentieel vermijdbare schade gepresenteerd. Een positieve patiëntveiligheidscultuur draagt bij aan verlaging van de kans op het optreden van zorggerelateerde schade en potentieel vermijdbare schade. Daarbij is er onder meer aandacht  voor implementatie van kwaliteits- en veiligheidsprogramma's, opleiding van professionals, stroomlijning van zorgprocessen en goede communicatie en samenwerking.

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl en in de Monitor Zorggelateerde schade op onderzoekspatientveiligheid.nl.

Bronnen

  • Monitor Zorggerelateerde Schade, NIVEL/EMGO