Titel (titel niet zichtbaar)

24,5 procent

van de volwassen Nederlanders heeft onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden

 

Verslagjaar: 2021 

Bron: Nivel, Consumentenpanel Gezondheidszorg

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage personen met onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden. Gezondheidsvaardigheden zijn vaardigheden om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen. De Engelse term voor gezondheidsvaardigheden is 'Health Literacy'.

Naar geslacht

Sla de grafiek Mensen met onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden over en ga naar de datatabel

Bron 
Nivel, Consumentenpanel Gezondheidszorg
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
22 maart 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info 
Consumentenpanel Gezondheidszorg op www.nivel.nl 
Factsheet Gezondheidsvaardigheden – Cijfers 2021

Naar leeftijd

Sla de grafiek Mensen met onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden over en ga naar de datatabel

Bron 
Nivel, Consumentenpanel Gezondheidszorg
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
22 maart 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info 
Consumentenpanel Gezondheidszorg op www.nivel.nl 
Factsheet Gezondheidsvaardigheden – Cijfers 2021

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Mensen met onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden over en ga naar de datatabel
  • Laag opleidingsniveau: t/m lager of voorbereidend beroepsonderwijs
  • Middelbaar opleidingsniveau: middelbaar beroepsonderwijs, HAVO of VWO
  • Hoog opleidingsniveau: HBO of hoger

Bron 
Nivel, Consumentenpanel Gezondheidszorg
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
22 maart 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info 
Consumentenpanel Gezondheidszorg op www.nivel.nl 
Factsheet Gezondheidsvaardigheden – Cijfers 2021

Naar ervaren gezondheid

Sla de grafiek Mensen met onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden over en ga naar de datatabel

Bron 
Nivel, Consumentenpanel Gezondheidszorg
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
22 maart 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info 
Consumentenpanel Gezondheidszorg op www.nivel.nl 
Factsheet Gezondheidsvaardigheden – Cijfers 2021

Dit kerncijfer is gebaseerd op het vragenlijstonderzoek in het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. Dit panel verzamelt op landelijk niveau informatie over de ervaringen van gebruikers van de gezondheidszorg. Als de groep respondenten naar leeftijd en geslacht niet geheel representatief is voor de samenstelling van de bevolking in Nederland, wordt een weging toegepast om hiervoor te corrigeren.

Voor meer informatie betreffende opleidingsniveaus: zie Terminologie opleidingsniveaus.