Gezondheidsvaardigheden: onvoldoende of beperkte

36,4
procent
van de volwassen Nederlanders heeft onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden
Verslagjaar
2017
Bron
Nivel, Consumentenpanel Gezondheidszorg

Dit kerncijfer betreft het percentage personen met onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden. Gezondheidsvaardigheden zijn vaardigheden om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen. De Engelse term voor gezondheidsvaardigheden is 'Health Literacy'.

  • Naar geslacht
  • Naar leeftijd
  • Naar opleidingsniveau
  • Naar ervaren gezondheid

Mensen met onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden

18 jaar en ouder
GeslachtPercentage
Mannen43,2
Vrouwen30,1
Bron

Nivel, Consumentenpanel Gezondheidszorg

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
5 november 2018
Updatefrequentie
Eenmaal in de twee jaar

Mensen met onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden

18 jaar en ouder
LeeftijdPercentage
18 tot en met 39 jaar31,8
40 tot en met 64 jaar35,0
65 jaar en ouder46,8
Bron

Nivel, Consumentenpanel Gezondheidszorg

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
5 november 2018
Updatefrequentie
Eenmaal in de twee jaar

Mensen met onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden

18 jaar en ouder
OpleidingsniveauPercentage
Laag54,7
Midden41,3
Hoog27,2
Bron

Nivel, Consumentenpanel Gezondheidszorg

  • Laag: t/m lager of voorbereidend beroepsonderwijs
  • Midden: middelbaar beroepsonderwijs, HAVO of VWO
  • Hoog: HBO of hoger
Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
5 november 2018
Updatefrequentie
Eenmaal in de twee jaar

Mensen met onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden

18 jaar en ouder
GeslachtPercentage
Slecht / matig55,1
Goed / uitstekend34,7
Bron

Nivel, Consumentenpanel Gezondheidszorg

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
5 november 2018
Updatefrequentie
Eenmaal in de twee jaar

Verantwoording

Dit kerncijfer is gebaseerd op het vragenlijstonderzoek in het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. Dit panel verzamelt op landelijk niveau informatie over de ervaringen van gebruikers van de gezondheidszorg. Als de groep respondenten naar leeftijd en geslacht niet geheel representatief is voor de samenstelling van de bevolking in Nederland, wordt een weging toegepast om hiervoor te corrigeren.

Bronnen

  • Nivel, Consumentenpanel Gezondheidszorg