Titel (titel niet zichtbaar)

1.760 scholen

hebben een vignet Gezonde School

 

Peildatum: 19 januari 2021

Bron: Gezondeschool.nl

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs dat zich profileert als Gezonde School en het vignet Gezonde School bezit door structureel aan gezondheid te werken.

Naar schooltype

Sla de grafiek Vignet gezonde school over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondeschool.nl
Peildatum
19 januari 2021
Laatste update gegevens 
20 januari 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitoring op Allesisgezondheid.nl 
Gezondeschool.nl 

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Vignet Gezonde School (primair onderwijs), per gemeente

 

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
Gezondeschool.nl
Peildatum 
19 januari 2021
Laatste update gegevens
20 januari 2021
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Monitoring op Allesisgezondheid.nl 
Gezondeschool.nl 
Gezonde School op VZinfo.nl (kaart) 
GGD GHOR Nederland 

Gegevens over vignetten gezonde school komen van de website GezondeSchool.nl