Titel (titel niet zichtbaar)

1.668 scholen

hebben een vignet Gezonde School

 

Peildatum: 10 januari 2024
Bron: Gezondeschool.nl

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs dat zich profileert als Gezonde School en het vignet Gezonde School bezit door structureel aan gezondheid te werken.

Naar schooltype

Sla de grafiek Vignet gezonde school over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondeschool.nl
Peildatum
10 januari 2024
Laatste update gegevens 
20 februari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Sportopdekaart
Monitoring op Allesisgezondheid.nl 
Gezondeschool.nl 

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Vignet Gezonde School (primair onderwijs), per gemeente

Kaart NL Gezonde scholen 2024

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
Gezondeschool.nl
Peildatum 
10 januari 2024
Laatste update gegevens
20 februari 2024
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Sportopdekaart
Monitoring op Allesisgezondheid.nl 
Gezondeschool.nl 
GGD GHOR Nederland 

Gegevens over vignetten gezonde school komen van de website GezondeSchool.nl