Titel (titel niet zichtbaar)

1.645 scholen

hebben een vignet Gezonde School

 

Peildatum: 30 januari 2023

Bron: Gezondeschool.nl

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs dat zich profileert als Gezonde School en het vignet Gezonde School bezit door structureel aan gezondheid te werken.

Naar schooltype

Sla de grafiek Vignet gezonde school over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondeschool.nl
Peildatum
30 januari 2023
Laatste update gegevens 
20 februari 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Sportopdekaart
Monitoring op Allesisgezondheid.nl 
Gezondeschool.nl 

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Vignet Gezonde School (primair onderwijs), per gemeente

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
Gezondeschool.nl
Peildatum 
30 januari 2023
Laatste update gegevens
20 februari 2023
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Sportopdekaart
Monitoring op Allesisgezondheid.nl 
Gezondeschool.nl 
GGD GHOR Nederland 

Gegevens over vignetten gezonde school komen van de website GezondeSchool.nl