Titel (titel niet zichtbaar)

1.775 scholen

hebben een vignet Gezonde School

 

Peildatum: 5 januari 2022

Bron: Gezondeschool.nl

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs dat zich profileert als Gezonde School en het vignet Gezonde School bezit door structureel aan gezondheid te werken.

Naar schooltype

Sla de grafiek Vignet gezonde school over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondeschool.nl
Peildatum
5 januari 2022
Laatste update gegevens 
6 januari 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitoring op Allesisgezondheid.nl 
Gezonde school op VZinfo.nl | kaart
Gezondeschool.nl 

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Vignet Gezonde School (primair onderwijs), per gemeente

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
Gezondeschool.nl
Peildatum 
5 januari 2022
Laatste update gegevens
6 januari 2022
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Monitoring op Allesisgezondheid.nl 
Gezondeschool.nl 
GGD GHOR Nederland 

Gegevens over vignetten gezonde school komen van de website GezondeSchool.nl