Titel (titel niet zichtbaar)

6,3 procent

van de volwassenen ervaart ernstige slaapverstoring door geluidshinder van de buren


Verslagjaar: 2022
Bron: Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW), Hinder en slaapverstoring in 2022, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), 2023

Ervaren slaapverstoring door geluidshinder

Dit kerncijfer betreft het percentage inwoners in Nederland van 16 jaar en ouder dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden ernstige slaapverstoring door geluid van de buren te hebben ervaren.

Actueel

Sla de grafiek Percentage volwassenen dat ernstige slaapverstoring ervaart door geluidshinder naar geluidsbron over en ga naar de datatabel

Bron 
Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW), Hinder en slaapverstoring in 2022, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), 2023
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens 
17 juni 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW) Hinder en slaapverstoring in 2022 (rivm.nl)(PDF)
Leefomgeving | Geluid | Volksgezondheid en Zorg

Trend ernstige slaapverstoring door buren

Sla de grafiek Trend in volwassenen dat slaapverstoring ervaart door geluidsoverlast door buren over en ga naar de datatabel

De vraagstelling voor hinder is vanaf 2008 in overeenstemming gebracht met de ISO/TS 15666 internationaal gebruikte vraagstelling. Dit is een standaardisering van de vraagstelling naar hinder, zoals dit ook in ander nationaal en internationaal onderzoek wordt toegepast. Vanaf 2016 wordt de vragenlijst niet meer met persoonlijke interviews afgenomen, maar met een vragenlijst via internet uitgevoerd.

Bron 
Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW), Hinder en slaapverstoring in 2022, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), 2023
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens 
17 juni 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Beleving Woonomgeving in Nederland Inventarisatie Verstoringen 2016 (rivm.nl)(PDF)
Ernstige Hinder en Slaapverstoring Monitoringsgegevens Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW) 2019 (rivm.nl)(PDF)
Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW) Hinder en slaapverstoring in 2022 (rivm.nl)(PDF)
Leefomgeving | Geluid | Volksgezondheid en Zorg

Gegevens voor dit kerncijfers zijn afkomstig uit het Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW). Dit onderzoek wordt sinds 2003 uitgevoerd door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en vanaf 2016 in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)). Door de genomen maatregelen vanwege COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19 was in een deel van de onderzoeksperiode voor dit OBW de eigen woonomgeving van iedere burger de omgeving waar men vaker verbleef (aangezien men hier vaker en/of langer aanwezig was). Dit kan de resultaten van het OBW 2020, 2021 en 2022 hebben beïnvloed. (Bron: rapport OBW, blz 12 en 39, Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW) Hinder en slaapverstoring, de 2021-cijfers(PDF)Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW) Hinder en slaapverstoring in 2022(PDF))