Chronische aandoening: aantal personen in zorg bij de huisarts

5,4
miljoen personen
hebben contact gehad met de huisartsenpraktijk voor een chronische aandoening
Verslagjaar
2019
Bron
Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat gedurende een jaar ( jaarprevalentie) contact heeft gehad met de huisartsenpraktijk voor minimaal één chronische aandoening. Een ‘chronische aandoening’ is hier gedefinieerd als een aandoening waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel. Dit cijfer geeft een schatting voor het zorggebruik in de huisartsenpraktijk voor een chronische aandoening. De diagnose kan gesteld zijn door de huisarts of de diagnose kan overgenomen zijn van een andere zorgverlener.

  • Naar leeftijd en geslacht

Contact met huisartsenpraktijk (minimaal 1 keer) voor een chronische aandoening

Aantal per 1.000 persoonsjaren*
LeeftijdMannenVrouwen
0 tot 5 jaar140,5128,4
5 tot 10 jaar107,1101,3
10 tot 15 jaar103,3107,3
15 tot 20 jaar86,6112,2
20 tot 25 jaar81,5117
25 tot 30 jaar88,6127,3
30 tot 35 jaar100145,6
35 tot 40 jaar120,4169,3
40 tot 45 jaar163205,3
45 tot 50 jaar223,7267,4
50 tot 55 jaar301,7357,7
55 tot 60 jaar403,9445
60 tot 65 jaar520,3547,9
65 tot 70 jaar632,8639,9
70 tot 75 jaar709,5722,5
75 tot 80 jaar779,3790,4
80 tot 85 jaar812825
85 jaar of ouder825,1833,1
Bron

 Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 * Het aantal persoonsjaren in een kalenderjaar is gelijk aan de totale registratieduur (uitgedrukt in jaren) van alle patiënten in een huisartsenpraktijk.

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
14 september 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Het gaat om personen die contact hebben gehad met de huisartsenpraktijk (zowel huisarts als POH), waarbij een diagnose in het medisch dossier is geregistreerd. Onder contact met de huisartsenpraktijk vallen: bezoeken aan de praktijk, telefonische consulten, e-mailconsulten en huisbezoeken.
De aanvraag van een herhaalrecept valt niet onder contact met de huisartsenpraktijk.
In totaal zijn er meer personen bij de huisarts bekend met een chronische aandoening, maar die hebben daarvoor niet jaarlijks contact met de huisartsenpraktijk.

Informatie over de bron Nivel Zorgregistraties eerste lijn is te vinden op Nivel.nl. De selectie van ziekten waarop dit kerncijfer is gebaseerd, is te vinden bij Chronische aandoeningen en multimorbiditeit op VZinfo.nl.

Bronnen

  •  Nivel Zorgregistraties eerste lijn