Chronische aandoening: aantal personen in zorg bij de huisarts

5,6
miljoen personen
hebben contact gehad met de huisartsenpraktijk voor een chronische aandoening
Verslagjaar
2018
Bron
Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat gedurende een jaar ( jaarprevalentie) contact heeft gehad met de huisartsenpraktijk voor minimaal één chronische aandoening. Een ‘chronische aandoening’ is hier gedefinieerd als een aandoening waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel. Dit cijfer geeft een schatting voor het zorggebruik in de huisartsenpraktijk voor een chronische aandoening. De diagnose kan gesteld zijn door de huisarts of de diagnose kan overgenomen zijn van een andere zorgverlener.

  • Naar leeftijd en geslacht

Contact met huisartsenpraktijk (minimaal 1 keer) voor een chronische aandoening

Aantal per 1.000 persoonsjaren*
LeeftijdMannenVrouwen
0 tot 5 jaar190,5172,1
5 tot 10 jaar123,5119,2
10 tot 15 jaar113,0111,5
15 tot 20 jaar91,2119,2
20 tot 25 jaar91,0135,0
25 tot 30 jaar99,5145,3
30 tot 35 jaar108,8159,8
35 tot 40 jaar132,5184,7
40 tot 45 jaar171,1218,7
45 tot 50 jaar235,8281,2
50 tot 55 jaar313,3371,4
55 tot 60 jaar421,9466,7
60 tot 65 jaar543,6567,2
65 tot 70 jaar648,6661,1
70 tot 75 jaar729,5740,8
75 tot 80 jaar798,5813,5
80 tot 85 jaar854,3869,3
85 jaar of ouder893,6899,9
Bron

 Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 * Het aantal persoonsjaren in een kalenderjaar is gelijk aan de totale registratieduur (uitgedrukt in jaren) van alle patiënten in een huisartsenpraktijk.

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
14 augustus 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Het gaat om personen die contact hebben gehad met de huisartsenpraktijk (zowel huisarts als POH), waarbij een diagnose in het medisch dossier is geregistreerd. Onder contact met de huisartsenpraktijk vallen: bezoeken aan de praktijk, telefonische consulten, e-mailconsulten en huisbezoeken.
De aanvraag van een herhaalrecept valt niet onder contact met de huisartsenpraktijk.
In totaal zijn er meer personen bij de huisarts bekend met een chronische aandoening, maar die hebben daarvoor niet jaarlijks contact met de huisartsenpraktijk.

Informatie over de bron Nivel Zorgregistraties eerste lijn is te vinden op Nivel.nl. De selectie van ziekten waarop dit kerncijfer is gebaseerd, is te vinden bij Chronische ziekten en multimorbiditeit op VZinfo.nl.

Bronnen

  •  Nivel Zorgregistraties eerste lijn