Chronische ziekte: aantal personen in zorg bij de huisarts

5,1
miljoen personen
hebben contact gehad met de huisartsenpraktijk voor een chronische ziekte
Verslagjaar
2016
Bron
Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat gedurende een jaar ( jaarprevalentie) contact heeft gehad met de huisartsenpraktijk voor minimaal één chronische ziekte. Een ‘chronische ziekte’ is hier gedefinieerd als een ziekte waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel. Dit cijfer geeft een schatting voor het zorggebruik in de huisartsenpraktijk voor een chronische ziekte. De diagnose kan gesteld zijn door de huisarts of de diagnose kan overgenomen zijn van een andere zorgverlener.

  • Naar leeftijd en geslacht

Contact met huisartsenpraktijk (minimaal 1 keer) voor een chronische ziekte

Aantal per 1.000 persoonsjaren*
LeeftijdMannenVrouwen
0 tot 5 jaar173,1143,9
5 tot 10 jaar120,7111,4
10 tot 15 jaar106,5104,9
15 tot 20 jaar85,5111,0
20 tot 25 jaar79,8118,9
25 tot 30 jaar86,5132,2
30 tot 35 jaar97,6146,2
35 tot 40 jaar120,1169,8
40 tot 45 jaar161,1201,4
45 tot 50 jaar215,6266,2
50 tot 55 jaar296,5354,7
55 tot 60 jaar398,8450,6
60 tot 65 jaar514,3540,7
65 tot 70 jaar608,0628,1
70 tot 75 jaar693,0711,6
75 tot 80 jaar759,8775,9
80 tot 85 jaar812,6825,1
85 jaar of ouder853,0852,9
Bron

 Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 * Het aantal persoonsjaren in een kalenderjaar is gelijk aan de totale registratieduur (uitgedrukt in jaren) van alle patiënten in een huisartsenpraktijk.

Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens
15 januari 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Het gaat om personen die contact hebben gehad met de huisartsenpraktijk (zowel huisarts als POH), waarbij een diagnose in het medisch dossier is geregistreerd. Onder contact met de huisartsenpraktijk vallen: bezoeken aan de praktijk, telefonische consulten, e-mailconsulten en huisbezoeken.
De aanvraag van een herhaalrecept valt niet onder contact met de huisartsenpraktijk.
In totaal zijn er meer personen bij de huisarts bekend met een chronische ziekte, maar die hebben daarvoor niet jaarlijks contact met de huisartsenpraktijk.

Informatie over de bron Nivel Zorgregistraties eerste lijn is te vinden op Nivel.nl. De selectie van ziekten waarop dit kerncijfer is gebaseerd, is te vinden bij Chronische ziekten en multimorbiditeit op VZinfo.nl.

Bronnen

  •  Nivel Zorgregistraties eerste lijn