Chronische aandoening

5,2 miljoen personen

hebben contact gehad met de huisartsenpraktijk voor een chronische aandoening


Verslagjaar: 2020
Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Chronische aandoening (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat gedurende een jaar ( jaarprevalentie) contact heeft gehad met de huisartsenpraktijk voor minimaal één chronische aandoening. Een ‘chronische aandoening’ is hier gedefinieerd als een aandoening waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel. Het kerncijfer geeft een schatting voor het zorggebruik in de huisartsenpraktijk voor een chronische aandoening. De diagnose kan gesteld zijn door de huisarts of de diagnose kan overgenomen zijn van een andere zorgverlener.

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Contact met huisartsenpraktijk (minimaal 1 keer) voor een chronische aandoening over en ga naar de datatabel

 * Het aantal persoonsjaren in een kalenderjaar is gelijk aan de totale registratieduur (uitgedrukt in jaren) van alle patiënten in een huisartsenpraktijk.
Bron 
Nivel Zorgregistraties eerste lijn
Verslagjaar  
2020
Laatste update gegevens  
6 december 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers op Nivel Zorgregistraties eerste lijn 
Chronische aandoeningen op VZinfo.nl 

Het gaat om personen die contact hebben gehad met de huisartsenpraktijk (zowel huisarts als POH), waarbij een diagnose in het medisch dossier is geregistreerd. Onder contact met de huisartsenpraktijk vallen: bezoeken aan de praktijk, telefonische consulten, e-mailconsulten en huisbezoeken.
De aanvraag van een herhaalrecept valt niet onder contact met de huisartsenpraktijk.
In totaal zijn er meer personen bij de huisarts bekend met een chronische aandoening, maar die hebben daarvoor niet jaarlijks contact met de huisartsenpraktijk.

Informatie over de bron NIVEL Zorgregistraties eerste lijn is te vinden op NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg.nl. De selectie van ziekten waarop dit kerncijfer is gebaseerd, is te vinden bij Chronische aandoeningen en multimorbiditeit op VZinfo.nl.

Toelichting over het effect van COVID-19 op de cijfers van 2020 is te vinden op 1004116.pdf (nivel.nl).