Ambulance-inzetten: bereik A1-inzetten binnen 15 minuten

92,4
procent
van de spoedeisende ambulance-inzetten is binnen 15 minuten ter plaatse
Verslagjaar
2018
Bron
RIVM en Sectorkompas Ambulancezorg Nederland (AZN)

Bij een A1-inzet is het streven dat de ambulance binnen 15 minuten na aanname van de melding door een Meldkamer Ambulancezorgcentralist ter plaatse arriveert. Het is een norm die onder andere wordt gebruikt om te bepalen hoeveel standplaatsen en ambulances in Nederland nodig zijn om aan de vraag naar ambulancezorg te voldoen. De 15-minutennorm geldt ook als prestatienorm in de zorg, het is algemeen aanvaard dat 95% van de A1-inzetten binnen vijftien minuten responstijd wordt gerealiseerd.

  • Regionaal

Prestaties A1-inzetten

Per RAV-regio
Bron

RIVM en Sectorkompas Ambulancezorg Nederland (AZN)
RAV= Regionale Ambulancevoorziening

In het algemeen zijn in stedelijk gebied de responstijden korter dan in landelijk gebied. De afstanden zijn daar korter en de meeste ambulances zijn gestationeerd bij hogere bevolkingsconcentraties.
Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
27 januari 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Bronnen

  • RIVM en Sectorkompas Ambulancezorg Nederland (AZN)

  • RIVM en Sectorkompas Ambulancezorg Nederland (AZN)
    RAV= Regionale Ambulancevoorziening