Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 1e suppletoire begroting 2022

Zorguitgaven en -ontvangsten Zvw (bedragen x € 1 miljoen)

1e suppletoire begroting 2022

 

2022

2023

2024

2025

2026

Eerstelijnszorg

7.139,4

7.124,0

7.081,5

7.081,5

7.081,5

Huisartsenzorg

3.720,3

3.695,0

3.695,5

3.695,5

3.695,5

Multidisciplinaire zorgverlening

763,9

763,9

763,9

763,9

763,9

Tandheelkundige zorg

877,0

877,0

877,0

877,0

877,0

Paramedische zorg

931,8

941,7

898,7

898,7

898,7

Verloskunde

278,1

278,1

278,1

278,1

278,1

Kraamzorg

372,3

372,3

372,3

372,3

372,3

Zorg voor zintuiglijk gehandicapten

196,0

196,0

196,0

196,0

196,0

Tweedelijnszorg

28.871,0

28.700,6

28.710,2

28.714,2

28.715,4

Medisch-specialistische zorg

25.954,7

25.786,6

25.795,7

25.799,7

25.800,8

Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf

1.333,2

1.333,6

1.334,1

1.334,1

1.334,1

Beschikbaarheidbijdrage academische zorg

879,8

879,8

879,8

879,8

879,8

Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg

129,8

129,8

129,8

129,8

129,8

Overig curatieve zorg

573,6

570,8

570,8

570,8

570,8

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

4.366,2

4.366,2

4.366,2

4.366,2

4.366,2

Apotheekzorg- en hulpmiddelen

6.824,4

6.654,1

6.650,1

6.646,0

6.644,9

Apotheekzorg

5.022,3

4.854,5

4.851,6

4.848,5

4.847,4

Hulpmiddelen

1.802,2

1.799,6

1.798,6

1.797,5

1.797,5

Wijkverpleging

4.257,2

4.316,4

4.304,1

4.292,2

4.280,5

Ziekenvervoer

892,2

892,2

892,2

892,2

892,2

Ambulancevervoer

751,0

751,0

751,0

751,0

751,0

Overig ziekenvervoer

141,2

141,2

141,2

141,2

141,2

Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw

1.488,0

1.531,1

1.563,5

1.563,5

1.563,5

Grensoverschrijdende zorg

1.004,6

725,5

726,0

732,9

732,9

Nominaal en onverdeeld

32,7

3.703,2

6.598,4

9.402,8

12.235,7

Bruto Zvw-uitgaven 1e suppletoire begroting 2022

54.875,7

58.013,4

60.892,4

63.691,7

66.512,9

Eigen betalingen Zvw

3.239,4

3.327,4

3.378,2

3.363,3

3.516,9

Netto Zvw-uitgaven 1e suppletoire begroting 2022

51.636,3

54.686,1

57.514,2

60.328,4

62.996,0

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland en NZa.