Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 1e suppletoire begroting 2023

Zorguitgaven en -ontvangsten Zvw (bedragen x € 1 miljoen)

1e suppletoire begroting 2023

 

2023

2024

2025

2026

2027

Eerstelijnszorg

7.661,0

7.742,2

7.846,6

8.035,3

8.036,7

Huisartsenzorg

3.936,1

4.028,9

4.149,7

4.294,9

4.294,9

Multidisciplinaire zorgverlening

815,2

839,2

872,8

916,4

916,4

Tandheelkundige zorg

908,9

908,9

908,9

908,9

908,9

Paramedische zorg

1.099,7

1.086,4

1.036,4

1.036,2

1.037,6

Verloskunde

310,0

287,7

287,7

287,7

287,7

Kraamzorg

380,6

380,6

380,6

380,6

380,6

Zorg voor zintuiglijk gehandicapten

210,5

210,5

210,5

210,5

210,5

Tweedelijnszorg

31.209,8

31.438,2

31.556,3

31.557,7

31.557,7

Medisch-specialistische zorg

28.135,3

28.416,7

28.534,9

28.536,2

28.536,2

Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf

1.302,8

1.303,4

1.303,4

1.303,4

1.303,4

Beschikbaarheidbijdrage academische zorg

943,7

943,7

943,7

943,7

943,7

Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg

207,2

153,5

153,5

153,5

153,5

Overig curatieve zorg

620,9

620,9

620,9

620,9

620,9

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

4.912,6

4.953,0

4.950,5

4.970,1

4.970,1

Apotheekzorg- en hulpmiddelen

7.478,0

7.611,1

7.463,5

7.462,3

7.462,3

Apotheekzorg

5.448,4

5.582,6

5.436,3

5.435,0

5.435,0

Hulpmiddelen

2.029,6

2.028,4

2.027,3

2.027,3

2.027,3

Wijkverpleging

4.042,5

4.114,9

4.224,8

4.359,3

4.359,3

Ziekenvervoer

992,3

992,3

992,3

992,3

992,3

Ambulancevervoer

865,8

865,8

865,8

865,8

865,8

Overig ziekenvervoer

126,4

126,4

126,4

126,4

126,4

Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw

1.679,2

1.718,6

1.722,9

1.755,4

1.773,2

Grensoverschrijdende zorg

805,9

806,5

813,9

813,9

813,9

Nominaal en onverdeeld

366,0

4.498,5

7.386,6

10.363,5

13.750,6

Bruto Zvw-uitgaven 1e suppletoire begroting 2023

59.147,3

63.875,2

66.957,5

70.309,8

73.716,1

Eigen betalingen Zvw

3.338,1

3.411,2

3.392,6

3.549,6

3.708,9

Netto Zvw-uitgaven 1e suppletoire begroting 2023

55.809,3

60.464,0

63.564,9

66.760,2

70.007,2

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland en NZa.