Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 1e suppletoire begroting 2024

Zorguitgaven en -ontvangsten Zvw (bedragen x € 1 miljoen)

1e suppletoire begroting 2024

 

2024

2025

2026

2027

2028

Eerstelijnszorg

8.338,5

8.427,3

8.609,6

8.611,3

8.610,6

Huisartsenzorg

4.318,3

4.440,8

4.596,2

4.596,2

4.596,2

Multidisciplinaire zorgverlening

911,4

933,0

979,7

979,7

979,7

Tandheelkundige zorg

1.005,7

1.005,7

1.005,7

1.005,7

1.005,7

Paramedische zorg

1.152,2

1.108,3

1.088,6

1.090,3

1.089,6

Verloskunde

316,6

305,1

305,1

305,1

305,1

Kraamzorg

404,4

404,4

404,4

404,4

404,4

Zorg voor zintuiglijk gehandicapten

229,9

229,9

229,9

229,9

229,9

Tweedelijnszorg

33.582,9

33.622,5

33.633,9

33.633,9

33.633,9

Medisch-specialistische zorg

30.159,6

30.214,4

30.225,8

30.225,8

30.225,8

Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf

1.394,5

1.391,5

1.391,5

1.391,5

1.391,5

Beschikbaarheidbijdrage academische zorg

1.016,2

1.016,2

1.016,2

1.016,2

1.016,2

Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg

242,1

229,9

229,9

229,9

229,9

Overig curatieve zorg

770,5

770,5

770,5

770,5

770,5

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

5.303,3

5.300,6

5.321,6

5.321,6

5.321,6

Apotheekzorg- en hulpmiddelen

7.809,4

7.865,3

7.923,9

7.923,9

7.923,9

Apotheekzorg

5.749,3

5.806,4

5.865,0

5.865,0

5.865,0

Hulpmiddelen

2.060,1

2.058,9

2.058,9

2.058,9

2.058,9

Wijkverpleging

4.414,9

4.523,6

4.667,6

4.667,6

4.667,6

Ziekenvervoer

1.081,7

1.081,7

1.081,7

1.081,7

1.081,7

Ambulancevervoer

935,7

935,7

935,7

935,7

935,7

Overig ziekenvervoer

146,1

146,1

146,1

146,1

146,1

Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw

1.757,3

1.836,9

1.926,6

1.956,5

1.953,2

Grensoverschrijdende zorg

856,9

864,9

864,9

864,9

864,9

Transformatiemiddelen IZA

629,1

637,8

614,9

397,8

0,0

Nominaal en onverdeeld

49,3

2.480,7

5.238,6

8.756,7

12.389,4

Bruto Zvw-uitgaven 1e suppletoire begroting 2024

63.823,2

66.641,3

69.883,3

73.216,0

76.446,9

Eigen betalingen Zvw

3.418,0

3.270,4

3.427,7

3.584,2

3.741,1

Netto Zvw-uitgaven 1e suppletoire begroting 2024

60.405,2

63.370,9

66.455,6

69.631,8

72.705,8

 

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland en NZa.