Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2022

Zorguitgaven en -ontvangsten Zvw (bedragen x € 1 miljoen)

Jaarverslag 2022

 

2021

2022

Eerstelijnszorg

6.779,2

6.942,6

Huisartsenzorg

3.468,3

3.572,8

Multidisciplinaire zorgverlening

694,9

708,6

Tandheelkundige zorg

815,1

831,0

Paramedische zorg

962,9

1.004,3

Verloskunde

279,5

283,5

Kraamzorg

368,7

350,3

Zorg voor zintuiglijk gehandicapten

189,9

191,9

Tweedelijnszorg

28.534,6

29.132,0

Medisch-specialistische zorg

25.767,3

26.360,4

Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf

1.256,6

1.165,2

Beschikbaarheidbijdrage academische zorg

840,7

874,1

Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg

131,5

144,2

Overig curatieve zorg

538,6

588,1

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

2.950,4

4.612,0

Apotheekzorg en hulpmiddelen

6.564,1

6.970,4

Apotheekzorg

4.863,8

5.193,1

Hulpmiddelen

1.700,3

1.777,3

Wijkverpleging

3.336,5

3.108,4

Ziekenvervoer

871,4

917,7

Ambulancevervoer

746,2

801,8

Overig ziekenvervoer

125,3

115,9

Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw

1.417,7

1.549,3

Grensoverschrijdende zorg

455,0

1.045,6

Bruto Zvw-uitgaven jaarverslag 2022

50.909,0

54.277,9

Eigen betalingen Zvw

3.075,3

3.166,5

Netto Zvw-uitgaven jaarverslag 2022

47.833,7

51.111,4

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituur Nederland en NZa.