Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2023

Zorguitgaven en -ontvangsten Zvw (bedragen x € 1 miljoen)

Jaarverslag 2023

 

2022

2023

Eerstelijnszorg

6.960,9

7.693,5

Huisartsenzorg

3.581,5

3.977,9

Multidisciplinaire zorgverlening

718,0

817,7

Tandheelkundige zorg

834,3

929,3

Paramedische zorg

1.005,5

1.080,2

Verloskunde

279,4

300,9

Kraamzorg

348,1

376,4

Zorg voor zintuiglijk gehandicapten

194,1

211,1

Tweedelijnszorg

29.063,0

31.170,6

Medisch-specialistische zorg

26.279,2

28.030,2

Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf

1.143,2

1.261,5

Beschikbaarheidbijdrage academische zorg

897,1

943,8

Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg

148,3

224,3

Overig curatieve zorg

595,3

710,7

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

4.607,1

5.022,9

Apotheekzorg en hulpmiddelen

6.984,6

7.305,5

Apotheekzorg

5.218,0

5.398,4

Hulpmiddelen

1.766,6

1.907,1

Wijkverpleging

3.097,5

3.210,8

Ziekenvervoer

891,8

991,7

Ambulancevervoer

774,9

860,5

Overig ziekenvervoer

116,9

131,2

Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw

1.504,6

1.628,5

Grensoverschrijdende zorg

1.108,1

809,1

Transformatiemiddelen IZA

0,0

9,7

Nominaal en onverdeeld

0,0

0,0

Bruto Zvw-uitgaven jaarverslag 2023

54.217,6

57.842,3

Eigen betalingen Zvw

3.166,5

3.338,1

Netto Zvw-uitgaven jaarverslag 2023

51.051,1

54.504,3

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituur Nederland en NZa.