Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2021

Zorguitgaven en -ontvangsten Zvw (bedragen x € 1 miljoen)

Jaarverslag 2021

 

2020

2021

Eerstelijnszorg

6.343,1

6.754,3

Huisartsenzorg

3.298,6

3.433,6

Multidisciplinaire zorgverlening

669,8

696,7

Tandheelkundige zorg

762,0

820,8

Paramedische zorg

816,9

962,3

Verloskunde

269,1

283,1

Kraamzorg

349,4

366,9

Zorg voor zintuiglijk gehandicapten

177,3

190,9

Tweedelijnszorg

27.400,7

28.613,5

Medisch-specialistische zorg

24.728,9

25.843,0

Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf

1.171,9

1.220,9

Beschikbaarheidbijdrage academische zorg

818,5

847,4

Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg

119,8

125,6

Overig curatieve zorg

561,5

576,7

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

4.350,4

3.051,7

Apotheekzorg en hulpmiddelen

6.614,8

6.535,4

Apotheekzorg

4.944,4

4.825,2

Hulpmiddelen

1.670,4

1.710,2

Wijkverpleging

3.463,7

3.396,0

Ziekenvervoer

822,1

882,6

Ambulancevervoer

703,1

764,2

Overig ziekenvervoer

119,0

118,4

Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw

1.392,8

1.422,1

Grensoverschrijdende zorg

586,4

532,1

Bruto Zvw-uitgaven jaarverslag 2021

50.974,0

51.187,8

Eigen betalingen Zvw

3.214,3

3.077,9

Netto Zvw-uitgaven jaarverslag 2021

47.759,7

48.110,0

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport),  Zorginstituut Nederland en NZa.