Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 1e suppletoire begroting 2023

Zorguitgaven en -ontvangsten Wlz (bedragen x € 1 miljoen)

1e suppletoire begroting 2023

 

2023

2024

2025

2026

2027

Zorg in natura (ZIN) binnen contracteerruimte

29.307,2

28.913,1

28.385,4

28.319,3

28.137,1

Ouderenzorg

16.715,1

16.431,2

16.114,5

15.998,5

15.823,6

Gehandicaptenzorg

10.372,0

10.283,0

10.086,0

10.128,3

10.121,1

Langdurige ggz

2.220,1

2.198,9

2.184,9

2.192,5

2.192,4

           

Persoonsgebonden budgetten 1

3.060,4

3.065,5

3.035,3

3.005,3

2.955,2

Persoonsgebonden budgetten ouderenzorg

706,3

706,2

699,3

692,4

680,8

Persoonsgebonden budgetten gehandicaptenzorg

2.146,0

2.151,2

2.130,0

2.108,9

2.073,8

Persoonsgebonden budgetten langdurige ggz

208,1

208,1

206,0

204,0

200,6

           

Buiten contracteerruimte

883,4

4.086,7

6.920,3

10.111,6

13.172,5

Beheerskosten

322,1

348,3

366,8

379,9

327,7

Overig buiten contracteerruimte 2

554,4

560,7

561,9

561,9

548,8

Nominaal en onverdeeld

6,9

3.177,7

5.991,6

9.169,8

12.296,0

           

Bruto Wlz-uitgaven 1e suppletoire begroting 2022

33.251,0

36.065,3

38.341,1

41.436,2

44.264,8

Eigen bijdrage Wlz

2.156,8

2.232,6

2.443,4

2.584,8

2.674,1

Netto Wlz-uitgaven 1e suppletoire begroting 2022

31.094,1

33.832,7

35.897,7

38.851,4

41.590,7

1 Om meer inzicht te geven in de besteding van middelen voor ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de langdurige ggz zijn de budgetten met ingang van 2022 voor zorg in natura en pgb uitgesplitst in deze onderdelen.
2 Bij de Wlz zijn onder de post «overige buiten contracteerruimte» opgenomen de deelsectoren: hulpmiddelen, tandheelkunde Wlz, medisch-specialistische zorg Wlz, overige Wlz, ADL, zorginfrastructuur (vanaf 2022) en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland en NZa.