Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 1e suppletoire begroting 2024

Zorguitgaven en -ontvangsten Wlz (bedragen x € 1 miljoen)

1e suppletoire begroting 2024

 

2024

2025

2026

2027

2028

Zorg in natura (ZIN) binnen contracteerruimte

32.024,5

31.241,1

31.170,7

30.977,0

30.930,6

Ouderenzorg

18.401,2

17.892,7

17.769,4

17.583,4

17.538,2

Gehandicaptenzorg

11.183,9

10.932,9

10.977,9

10.970,2

10.969,0

Langdurige ggz

2.439,4

2.415,4

2.423,4

2.423,4

2.423,4

           

Persoonsgebonden budgetten 1

3.481,0

3.466,2

3.434,1

3.380,4

3.380,4

Persoonsgebonden budgetten ouderenzorg

814,5

811,2

803,8

791,5

791,5

Persoonsgebonden budgetten gehandicaptenzorg

2.331,1

2.320,0

2.297,4

2.259,7

2.259,7

Persoonsgebonden budgetten langdurige ggz

335,4

335,0

332,8

329,2

329,2

           

Buiten contracteerruimte

1.076,6

3.777,1

6.657,4

9.502,8

12.569,4

Beheerskosten

354,6

404,4

418,4

362,6

362,6

Overig buiten contracteerruimte 2

657,5

653,5

655,1

641,1

641,1

Nominaal en onverdeeld

64,4

2.719,2

5.584,0

8.499,2

11.565,8

           

Bruto Wlz-uitgaven 1e suppletoire begroting 2024

36.582,0

38.484,4

41.262,2

43.860,2

46.880,4

Eigen bijdrage Wlz

2.309,4

2.527,0

2.744,0

2.843,1

2.964,0

Netto Wlz-uitgaven 1e suppletoire begroting 2024

34.272,6

35.957,4

38.518,2

41.017,1

43.916,4

1 Om meer inzicht te geven in de besteding van middelen voor ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de langdurige ggz zijn de budgetten met ingang van 2022 voor zorg in natura en pgb uitgesplitst in deze onderdelen.
2 Bij de Wlz zijn onder de post «overige buiten contracteerruimte» opgenomen de deelsectoren: hulpmiddelen, tandheelkunde Wlz, medisch-specialistische zorg Wlz, overige Wlz, ADL, zorginfrastructuur (vanaf 2022) en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland en NZa.