Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 1e suppletoire begroting 2022

Zorguitgaven en -ontvangsten Wlz (bedragen x € 1 miljoen)

1e suppletoire begroting 2022

 

2022

2023

2024

2025

2026

Zorg in natura (ZIN) binnen contracteerruimte

26.968,3

26.947,4

26.952,4

26.938,6

26.959,7

Ouderenzorg

14.584,0

14.580,3

14.587,2

14.575,2

14.597,4

Gehandicaptenzorg

8.402,1

8.384,0

8.375,2

8.366,7

8.358,4

Langdurige ggz

2.300,6

2.308,3

2.315,5

2.322,1

2.329,4

Volledig pakket thuis

587,1

587,1

587,1

587,1

587,1

Extramurale zorg

735,4

728,5

728,3

728,3

728,3

Overige binnen contracteerruimte

359,2

359,2

359,2

359,2

359,2

Persoonsgebonden budgetten

2.550,8

2.552,0

2.553,2

2.554,2

2.554,2

Buiten contracteerruimte

1.068,8

3.126,6

5.170,1

7.165,3

9.708,9

Beheerskosten

291,7

280,5

275,7

281,6

282,8

Overig buiten contracteerruimte 1

577,1

581,3

581,9

582,1

582,2

Nominaal en onverdeeld

200,0

2.264,7

4.312,5

6.301,6

8.843,9

Bruto Wlz-uitgaven 1e suppletoire begroting 2022

30.588,0

32.626,0

34.675,7

36.658,1

39.222,8

Eigen bijdrage Wlz

2.073,3

2.109,9

2.182,2

2.271,5

2.363,7

Netto Wlz-uitgaven 1e suppletoire begroting 2022

28.514,7

30.516,1

32.493,5

34.386,6

36.859,1

1 Bij de Wlz zijn onder de post overige buiten contracteerruimte opgenomen de sectoren; bovenbudgettaire vergoedingen, tandheelkunde Wlz, instellingen voor medisch-specialistische zorg Wlz, transitiekosten bedrijfsvoering verpleeghuiszorg, ADL, extramurale behandeling, zorginfrastructuur, innovatie  en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland en NZa.