Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2021

Zorguitgaven en -ontvangsten Wlz (bedragen x € 1 miljoen)

Jaarverslag 2021

 

2020

2021

Zorg in natura (ZIN) binnen contracteerruimte

22.336,1

24.607,3

Ouderenzorg

12.712,1

13.660,6

Gehandicaptenzorg

7.498,7

7.776,9

Langdurige ggz

622,3

1.603,2

Volledig pakket thuis

527,4

550,2

Extramurale zorg

667,8

689,8

Overige binnen contracteerruimte

307,9

326,5

Persoonsgebonden budgetten

2.297,9

2.632,4

Buiten contracteerruimte

1.533,9

945,6

Beheerskosten

252,0

270,2

Overig buiten contracteerruimte 1

537,0

525,4

Nominaal en onverdeeld

745,0

150,0

Bruto Wlz-uitgaven jaarverslag 2021

26.168,0

28.185,3

Eigen bijdrage Wlz

1.883,1

1.991,6

Netto Wlz-uitgaven jaarverslag 2021

24.284,9

26.193,7

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland en NZa.

* Bij de Wlz zijn onder de post ‘overige buiten contracteerruimte’ opgenomen de deelsectoren: hulpmiddelen, tandheelkunde Wlz, medisch-specialistische zorg Wlz, overige Wlz, ADL, transitiemiddelen verpleeghuiszorg (t/m 2021) en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.