Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2023

Zorguitgaven en -ontvangsten Wlz (bedragen x € 1 miljoen)

Jaarverslag 2023

 

2022

2023

Zorg in natura (ZIN) binnen contracteerruimte

26.390,1

29.331,7

Ouderenzorg

15.017,9

17.018,3

Gehandicaptenzorg

9.495,5

10.188,2

Langdurige ggz

1.876,6

2.125,2

Volledig pakket thuis

0,0

0,0

Extramurale zorg

0,0

0,0

Overige binnen contracteerruimte

0,0

0,0

Persoonsgebonden budgetten1

2.819,0

3.121,8

Persoonsgebonden budgetten (oud)

0,0

0,0

Persoonsgebonden budgetten ouderenzorg

645,8

699,7

Persoonsgebonden budgetten gehandicaptenzorg

1.980,0

2.126,0

Persoonsgebonden budgetten langdurige ggz

193,1

296,1

Buiten contracteerruimte

1.361,1

906,2

Beheerskosten

291,4

308,2

Overig buiten contracteerruimte2

505,3

596,4

Nominaal en onverdeeld Wlz

564,3

1,6

Bruto Wlz-uitgaven jaarverslag 2023

30.570,1

33.359,7

Eigen bijdrage Wlz

2.114,9

2.232,6

Netto Wlz-uitgaven jaarverslag 2023

28.455,2

31.127,1

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland en NZa.

1Om meer inzicht te geven in de besteding van middelen voor ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de langdurige ggz zijn in de ontwerpbegroting 2023 de budgetten met ingang van 2022 voor zorg in natura en pgb uitgesplitst in deze onderdelen.
2 Bij de Wlz zijn onder de post «overige buiten contracteerruimte» opgenomen de deelsectoren: hulpmiddelen, tandheelkunde Wlz, medisch-specialistische zorg Wlz, dure geneesmiddelen, ADL en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.