Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2024

Zorguitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)

Ontwerpbegroting 2024

 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Bruto zorguitgaven

93.403,7

103.446,9

108.351,4

114.876,6

121.314,2

127.251,7

Ontvangsten

5.542,4

5.694,6

5.823,4

6.155,4

6.413,2

6701,027

Netto zorguitgaven

87.861,3

97.752,3

102.528,0

108.721,2

114.901,1

120.550,7

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland en NZa.