Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2023

Zorguitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)

Ontwerpbegroting 2023

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Bruto zorguitgaven

86.682,0

94.925,6

100.631,3

105.391,8

111.025,7

116.197,9

Ontvangsten

5.288,5

5.493,6

5.620,6

5.804,3

6.056,8

6.293,0

Netto zorguitgaven

81.393,5

89.432,0

95.010,7

99.587,5

104.969,0

109.904,9

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland en NZa.