Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 1e suppletoire begroting 2024

Zorguitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)

1e suppletoire begroting 2024

 

2024

2025

2026

2027

2028

Bruto zorguitgaven

102.685,2

107.553,7

113.719,9

119.663,6

125.960,9

Ontvangsten

5.727,4

5.797,4

6.171,7

6.427,3

6.705,1

Netto zorguitgaven

96.957,8

101.756,3

107.548,2

113.236,3

119.255,9

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)Zorginstituut Nederland en NZa.