Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 1e suppletoire begroting 2023

Zorguitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)

1e suppletoire begroting 2023

 

2023

2024

2025

2026

2027

Bruto zorguitgaven

94.510,2

102.435,2

107.707,4

114.285,2

120.535,5

Ontvangsten

5.498,4

5.643,8

5.836,0

6.134,4

6.383,0

Netto zorguitgaven

89.011,8

96.791,4

101.871,4

108.150,8

114.152,5

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)Zorginstituut Nederland en NZa.