Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 1e suppletoire begroting 2022

Zorguitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)

1e suppletoire begroting 2022

 

2022

2023

2024

2025

2026

Bruto zorguitgaven

87.726,5

93.753,2

98.957,8

103.612,6

109.107,8

Ontvangsten

5.312,7

5.437,3

5.560,4

5.634,8

5.880,6

Netto zorguitgaven

82.413,8

88.315,9

93.397,5

97.977,8

103.227,2

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)Zorginstituut Nederland en NZa.