Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2021

Uitgaven en inkomsten Flz (bedragen x € 1 miljard)1

 

Begroting 2021

Bijstelling 2021

Jaarverslag 2021

 

a

b

c=a+b

Uitgaven

27,6

0,6

28,2

- Zorgaanspraken en subsidies

27,3

0,6

27,9

- Beheerskosten

0,3

0,0

0,3

Inkomsten

27,6

0,6

28,2

- Procentuele premie

14,6

-0,1

14,6

- Eigen bijdragen

2,1

-0,1

2,0

- BIKK

4,0

0,1

4,1

- Rijksbijdrage Wlz

6,9

0,7

7,6

Saldo

0,0

0,1

0,0

Vermogen Fonds langdurige zorg ultimo 2020

0,0

-1,2

-1,2

Vermogen Fonds langdurige zorg ultimo 2021

0,0

-1,1

-1,2

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), CPB Centraal Planbureau (Centraal Planbureau), Zorginstituut Nederland en NZa.

1 Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal. De eigen bijdragen en de BIKK zijn overgenomen uit de maartrapportage van Zorginstituut Nederland. Het vermogen van het Flz per ultimo 2020 is overgenomen uit het Jaarverslag Fondsen van Zorginstituut Nederland. De uitgaven cijfers zijn gebaseerd op NZa-cijfers en voor de premieopbrengst 2021 is het CPB-cijfer in de EMU-definitie gebruikt.